Расонскі раён

Гэта спіс рэ абiлiтаваных, размешчаны ў раённай кнізе “Памяць”.
Спіс няпоўны, і калі вы не знайшлі ў ім сваіх сваякоў, раім скарыстацца нашымі парадамі ў раздзеле “Пошук рэпрэсаваных”.

 

БІРУЗОЎСКІ СЕЛЬСАВЕТ

АНЕХА Iван Васiлевiч, н. ў 1904 у в.Альбрэхтава. Беларус. Да арышту працаваў  старшым рахункаводам Расонскага райаддзя лення па нарыхтоўцы лёну. Па пастанове кaмicii НКУС i Пракуратуры СССР ад 25.5.1938 г. прыгавораны да расстрэлу. Рас страляны 13.7.1938. Месца пахавання невядо ма.  Рэабiлiтаваны 30.8.1961.

АРЭШКА Цiмафей Васiлевiч, н. ў 1898 у в. Парэчча. Беларус. Да арышту жыў у в. Аль брэхтава, працаваў у калгасе. Па пастанове асобай тройкi НКУС БССР ад 14.11.1938 прыгавораны да расстрэлу. Расстраляны 26.11. 1938. Месца пахавання невядома. Рэабiлiтаваны 2.6.1960.

БАРДАВУСАЎ Iociф Мiхайлавiч, н. ў 1910 у в. Парэчча. Арыштаваны 25.3.1933. Па пастанове тройкi пры ПП (паўнамоцным прадстаўнiцтве) АДПУ па БССР ад 15.4.1933 зняволены на 5 гадоў у папраўча-працоўны лагер. Рэабiлiтаваны ў 1989.

БУДКЕВIЧ Уладзiмiр Леанардавiч, н. ў 1900 на хутары Юстынполле. Паляк. Арышта ваны 31.12.1932. Па пастанове тройкi пры ПП АДПУ па БССР ад 7.2.1933 зняволены на 5 гадоў у папраўча-працоўны лагер. Далейшы лёс невядомы. Рэабiлiтаваны 16.1.1989.

ВАВIЛЕНКА Пётр Яўстаф’евiч, н. ў 1891 на Пскоўшчыне. Беларус. Да арышту жыў у в. Альбрэхтава, працаваў вартаўнiком нафтабазы Расонскай МТС. Па пастанове асобай тройкi НКУС БССР ад 22.9.1938 зняволены  на 10 гадоў у папраўча-працоўны лагер. Памёр 10.3.1943 у месцах зняволення ад запален ня лёгкix. Рэабiлiтаваны 14.1.1960.

BABIЛOHCKI Пётр Iванавiч, н. ў 1897 у в. Булынiна. Да арышту жыў у в. Стары двор, селянiн-аднаасобнiк. Арыштаваны 31.3.1933. Па пастанове тройкi пры ПП АДПУ па БССР ад 15.4.1933 зняволены на 5 гадоў у папраўча- працоўны лагер. Рэабiлiтаваны 16.1.1989.

ЗУЕЎ Mixaiл Сямёнавiч, н. ў 1896 у в. Лабо ва. Селянiн-аднаасобнiк. Арыштаваны 31.1. 1933. Па пастанове тройкi пры ПП АДПУ па БССР ад 15.4.1933 зняволены на 5 гадоў у папраўча-працоўны лагер. Рэабiлiтаваны 16.1.1989.

IЛЫН Нестар Канстанцiнавiч, н. ў 1879 у в. Лынтава. Да арышту жыў у в. Шлях, працаваў у калгасе. Арыштаваны 18.2.1935. Па пастано ве асобай нарады пры НКУС СССР ад 22.5.1935 высланы ў Казахстан на 3 гады. Рэабiлiтаваны 16.1.1989.

КАРПЕНКА Сяргей Фёдаравiч, н. ў 1894 у в. Парэчча. Арыштаваиы 29.3.1933. Па паста нове тройкi пры ПП АДПУ па БССР ад 15.4.1933 зняволены на 5 гадоў у папраўча -працоўны лагер. Рэабiлiтаваны 16.1.1989.

ЛIСАЎ Антон Александравiч, н. 3.8.1887 у в. Альбрэхтава. Беларус. Да арышту працаваў галоўным рахункаводам Расонскай МТС. Па пастанове НКУС i Пракуратуры СССР ад 20.10.1937 прыгавораны да расстрэлу. Рас страляны 25.11.1937 у Полацку. Месца пахавання невядома. Рэабiлiтаваны 18.2.1960.

ЛIСАЎ IIётр Антонавiч, н. 16.1.1915 у в. Юравiчы Полацкага р-на. Беларус. Да арышту жыў у в. Альбрэхтава, працаваў галоўным ра хункаводам Расонскага лясгаса. Па дастанове кaмicii НКУС i Пракуратуры СССР ад 9.12.1937 прыгавораны да расстрэлу. Расстра ляны 26.12.1937 у Полацку. Месца пахавання невядома. Рэабiлiтаваны 18.2.1960.

ЛУКАШЭНКА Пpaкoп Барысавiч, н. ў 1899 у в. Гальнiца. Беларус. Да арышту працаваў старшынёй калгаса “Колас”. Па пастанове асобай тройкi НКУС БССР ад 8.10.1937 зняволены на 10 гадоў у папраўча-працоўны лагер. Памёр у 1942 ад туберкулёзу ў месцах зняволення. Рэабiлiтаваны 20.11.1989.

МАЦЮШОЎ Пракоп Iльіч, н. ў 1897 у в.Альбрэхтава. Беларус. Да арышту працаваў вартаўнiком Расонскай нафтабазы. Па паста нове кaмicii НКУС i Пракуратуры СССР ад 25.5.1938 прыгавораны да расстрэлу. Расстра ляны 13.7.1938 у Полацку. Месца пахавання невядома. Рэабiлiтаваны 26.12.1957.

НЕСЦЕРАЎ Васiль Ульянавiч, н. ў 1908 у в. Вусце. Беларус. Да арышту жыў у в. Альбрэхтава, працаваў рахункаводам райаддзя лення па нарыхтоўцы жывёлы. Па пастанове кaмicii НКУС i Пракуратуры СССР ад 25.5.1938 прыгавораны да расстрэлу. Расстра ляны 13.7.1938 у Полацку. Месца пахавання невядома. Рэабiлiтаваны 11.1.1961.

ПАЎЛАЎ Пётр Андрэевiч, н. ў 1886 у в. Грачушына. Жыў у Pacii ў пас. Кутузаўка Малчанаўскага р-на Томскай вобласцi, калгаснiк. Арыштаваны ў 1941. Быў прыгавораны да расстрэлу, якi замянiлi 10 гадамi папраўча-працоўнага лагера. Далейшы лёс невядомы. Рэабiлiтаваны ў пачатку 90-х гадоў.

СУЛЬМАН Тэвель Мендэлевiч, н. у 1902 у в. Альбрэхтава. Яўрэй. Да арышту працаваў намеснiкам старшынi Альбрэхтаўскага сельпо.Па пастанове кaмicii НКУС i Пракуратуры СССР ад 5.1.1938 прыгавораны да рас стрэлу. Расстраляны 1.9.1938 у Miнcкy. Месца пахавання невядома. Рэабiлiтаваны 10.11.1956.

ШЛЮНЬКО Васiль Iвaнaвiч, н. у 1868 у в. Альбрэхтава. Да арышту працаваў у калгасе iмя Горкага. Арыштаваны 19.9.1937. Па паста нове тройкi НКУС БССР ад 27.9.1937 зняволе ны на 10 гадоў у папраўча-працоўны лагер. Рэабiлiтаваны 16.1.1989.

ШЧАБРОЎСКI Емяльян Станіслававiч, н. у 1896 у в. Матылёва. Беларус. Да арышту жыў у Расонах, працаваў кантралёрам Расонскага райаддзялення сувязi. Па пастанове кaмicii НКУС i Пракуратуры СССР ад 5.1.1938 пры гавораны да расстрэлу. Расстраляны 9.2.1938 у Мiнску. Месца пахавання невядома. Рэабiлi таваны 13.9.1989.

ЯФРЭМЕНКА Аляксей Захаравiч, н. у 1882 у в. Грачушына. Удзельнiк грамадзянскай вайны. Рэпрэсiраваны ў лютым 1937. Далей шы лёс невядомы.

ГАРБАЧЭЎСКI   СЕЛЬСАВЕТ

АНТАНЕВIЧ Антон Адамавiч, н. ў 1907 у в. Анiсаўка Себежскага р-на Пскоўскай вобл. Да арышту жыў у в. Благуцiна. Арыштаваны 31.12.1932. Па пастанове тройкi пры ПП АДПУ па БССР ад 28.4.1933 зняволены на 3 гады ў папраўча-працоўны лагер. Рэабiлiтава ны 16.1.1989.

АРЛОЎ Васiль Iванавiч, н. 17.7.1889 у в. Скуратова. Беларус. Да арышту працаваў на стаўнiкам Гарбачэўскай школы. Па пастанове асобай тройкi НКУС БССР ад 22.11. 1937 зня волены на 10 гадоў у папраўча-працоўны лагер. Памёр 15.12.1935 ва Усурыйскiм кpai. Рэабiлiтаваны 19.6.1958.

ПАМЯЦЬ СЭРЦА

З дачкой В. I. Арлова Вольгай Васiлеўнай Каральковай мы сустрэлiся ў яе дома. Просьба расказаць пра бацьку для яе была нечаканай i вельмi ўсхвалявала, жанчына не магла стрымаць слёз. Вось што расказа ла яна мне.

… Памятаю бацьку добра, нiколi не ба чыла яго без справы. Мы жылi на хутары Казёл. Трымалi гаспадарку: дзвюх кароў, каня, авечак, свiней, курэй, даволi вялiкi агарод. Непадалёку жыў мой дзед, як ця пер разумею, моцны серадняк. На дзве гас падаркi была малатарня i арфа. У сям’i спачатку было 8 дзяцей, з-за хва робы трое памерлi. Бацька працаваў нас таўнiкам. У першую сусветную вайну ён служыў y apмii. За самаадданасць i храб расць узнагароджаны Георгiеўскiм кры жам. Там жа ў халодных акопах захварэў на туберкулёз. Рэгулярна ездзiў у санато рый, але здароўе не паправiў. Мацi, Юлiя Пятроўна, займалася дзецьмi, гаспадар кай, шыла, прала. У доме хоць было i бед на, але заўсёды чыста, акуратна, утульна. Гэтая ўтульнасць, успамiн аб якой i цяпер грэе сэрца, стваралася тым, што бацькi нi колi не сварылiся.

У час калектывiзацыi бацька зразумеў, што iншага выйсця няма, i першым усту пiў у калгас, стаў адным з актыўных яго арганiзатараў. Вядома, балюча было назi раць, як праз некаторы час ix арфа i мала тарня былi па-варварску разбiты. Мацi не магла працаваць у калгасе штодня, бо хат няя гаспадарка цалкам ляжала на яе пля чах. Зусiм маленькiм быу Вячаслаў, любi мец бацькi. За мацi ў калгасе працавалi старэйшыя дзецi. Не толькi ў канiкулы, а штодзень. Урокi paбiлi позна вечерам.

I вось настаў неспакойны час. Вечарамi мы краем вуха чулi бацькоўскiя размовы, што ў краiне робiцца нешта не так. Вора гамi народа аб’яўлялiся лепшыя беларускiя паэты i пiсьменнiкi, вершы, проза i партрэты, якiх загадвалi вырываць з школьных падручнiкаў цi выкiдваць кнi гi як крамольныя.

Хутка супрацоўнiкi НКУС з’явiлiся i на Расоншчыне. Загаласiлi па начах жанчы ны. Чамусьцi ўсё гата адбывалася менавi та ноччу. Неяк восенню 1937 года пастукалi i ў наш дом, перавярнулi ўсё дагары нагамi. Нават салому з матрацаў i пер’е з падушак павытрасалi. Шукалi зброю, якой, вядома, не знайшлi. Тады звярнулi ўвагу на кнiгi, што ляжалi пад сталом. Маленькi Вячаслаў напярэдаднi гуляў з падручнiкамi “крамольных аўтараў».Бацька не знiшчыў кнiгi, а аддаў сыну. Яны i сталi цяпер доказам супраць яго. Доказам стаў i жалезны крыж. Сёння такi можна ўбачыць у музеi як рэлiквiю, а та ды ён быў чарговым доказам. Яшчэ знай шлi пiсьмы з-за мяжы. Справа ў тым, што мамiн бацька раней жыў у Латвii, а пасля пераехаў сюды. З раднёй, якая засталася ў JIaтвii, сувязь падтрымлiвалi пiсьмамi. Яны таксама сталi абвiнавачваннем. Усяго гэтага хапiла для арышту. Вобыск пра цягваўся ўсю ноч, а ранiцай бацьку забралі…

Бяда навiсла над сям’ ёй Арловых вялi кая. I не толькi таму, што апусцеў дом без гаспадара, а i таму, што ад ix адвярнулася ўся радня. Вакол вырасла нябачная сцяна варожасцi. Час ад часу на яе натыкаўся кожны. Так, калi Вольга захацела ўсту пiць у камсамол, яе не прынялi. Тайком ад сваiх два разы бегала яна ў райком камса мола шукаць справядлiвасцi. Аднак, калi першы раз сакратар пагутарыў з ёй, то ў другi проста выпiхнуў за дзверы.

Ужо з Ciбipы Васiль Iванавiч Арлоў пе радаў пiсьмо, у якiм паведамляў, што аб вiнавачваецца ў контррэвалюцыйнай дзей насцi, у выкладаннi па забароненых падручнiках, сувязях за мяжой, што ўсё гэта ён пацвердзiў, не вытрымаўшы допы таў, i цяпер асуджаны на 10 гадоў. Праз год бацькi не стала, слабае здароўе не вы трымала катаржных умоў жыцця.

Хутка пачалося ссяленне з хутароў у цэнтр. Сям’я сарвалася з наседжанага гнязда, усе разляцелiся хто куды. Старэй шая дачка працавала настаўнiцай, вый шла замуж, ycix узяла да сябе. Сын Ге надзь скончыў лясны тэхнiкум i працаваў у Бягомльскiм лясгасе, забраў да сябе Вольгу. Хутка яна паступiла ў педвучы лiшча. Там дзяўчыну нiхто не ведаў, i праз год яна ўступiла ў камсамол. Панастаўнi чала роўна год, як пачалася вайна. Ге надзя ў армiю не ўзялi з-за бацькi, аднак разам з жонкай, медсястрой, ён пайшоў у партызаны, дзе i загiнуў.

Мужу старэйшай дачкi Уладзiмiру ўда лося ўцячы з фашысцкага палону, ён прыйшоў дамоў, праз некалькі дзён ён разам з Вольгай пайшлі ў партызаны. Спачатку працавалі ў шпіталі брыгады імя Сталіна, пасля Уладзімір стаў камісарам. 

 Самы малодшы з Арловых, Вячаслаў Васільевіч, цяпер працягвае справу бацькі, працуе настаўнікам фізікі ў Расонскай сярэдняй школе імя П.М. Машэрава. Паводле слоў калег і вучняў, ён настаўнік па прызванні. 

     Васіль Іванавіч Арлоў мог бы сёння ганарыцца сваімі дзецьмі. Цяжкасці і выпрабаванні не зламалі іх.                                                                                     

                                                                                             1991г.     В.Я. Скоп.    

АРЛОЎ Канстанцiн Пракопавiч, н. ў 1874 у в. Скуратова. Селянiн-аднаасобнiк. Арышта ваны 30.12.1932. Па пастанове тройкi пры ПП АДПУ па БССР ад 10.4.1933 засуджаны да 5 тадоў у папраўча-працоўны лагер з заменай на высылку з сям’ёй у паўночныя раёны. Рэа бiлiтаваны 16.1.1989.

АСТРОЎСКI Фёдар Iгнатавiч, н. ў 1867 у в. Востраў. Арыштаваны 19.9.1937. Па пастанове асобай тройкi НКУС БССР ад 8.10.1937 зняволены на 8 гадоў у папраўча-працоўны лагер. Рэабiлiтаваны 16.1.1989.

БАРШЧЭЎСКI Фёдар Сцяпанавiч, н. ў 1883 у в. Красiха. Селянiн-аднаасобнiк. Арыштава ны 30.11.1929. Па пастанове асобай нарады пры ПП АДПУ па БССР ад 13.1.1930 высланы на 3 гады на Поўнач. Рэабiлiтаваны 16.1.1989.

БЫХАВЕЦ Мiхаіл Карнiлавiч, н. ў 1868 у Полацкiм р-не. Беларус. Да арышту жыў у в. Кудраўцава, працаваў у калгасе. Па пастанове асобай тройкi НКУС БССР ад 5.10.1937 прыга вораны да расстрэлу. Далейшы лёс невядомы. Рэабiлiтаваны 15.9.1989.

ВОЙТАЎ Iван Васiлевiч, н. ў 1875 у в. Заба лотнiкi. Да арышту жыў у в. Пасекi, селянiн аднаасобнiк. Арыштаваны 30.11.1929. Па па станове асобай нарады пры ПП АДПУ па БССР ад 13.1.1930 высланы на 3 гады на Поўнач. Рэабiлiтаваны 16.1.1989.

ВЯЧЭРСКI Цiмафей Захaравiч, н. ў 1876 у в. Вярацiна. Да арышту працаваў у калгасе. Арыштаваны 18.3.1933. Па пастанове тройкi пры ПП АДПУ па БССР ад 15.4.1933 засуджа ны да 5 гадоў у папраўча-працоўны лагер з за менай высылкай разам з сям’ёй у паўночныя раёны на гэты тэрмiн. Рэабiлiтаваны 16.1. 1989 г.

ГОЛIКАЎ Iван Тарасавiч, н. ў 1898 у в. Бла гуцiна. Селянiн-аднаасобнiк. Арыштаваны 31.12.1932. Па пастанове тройкi пры ПП АДПУ па БССР ад 28.4.1933 зняволены на 3 гады ў папраўча-працоўны лагер. Рэабiлiтаваны 16.1.1989.

ГРЫНЕВIЧ Аляксандр Станiслававiч, н. ў 1905 у в. Цясны. Паляк. Селянiн-аднаасобнiк. Арыштаваны 24.2.1932. Па пастанове тройкi пры ПП АДПУ па БССР ад 23.5.1932 зняво лены на 3 гады ў папраўча-працоўны лагер. Рэабiлiтаваны 16.1.1989.

ГУРЭЦКI Iван Вiкенцьевiч, н. ў 1899 у в. Мiхалёўшчына. Паляк. Да арышту працаваў возчыкам у Вiцебскiм р-не. Арыштаваны 1.10.1937. Па паставове асобай тройкi НКУС БССР ад 15.11.1937 зняволены на 10 гадоў у папраўча-працоўны лагер. Рэабiлiтаваны 16.1. 1989.

ДАМБРОЎСКI Бранiслаў Станiслававiч, н. ў 1890 у в. Зайчонкi. Паляк. Да арышту жыў у в. Рылi, селянiн-аднаасобнiк. Арышта ваны 31.12.1932. Па пастанове тройкi пры ПП АДПУ па БССР ад 7.2.1933 зняволены на 5 гадоў у папраўча-працоўны лагер з канфi скацыяй маёмасцi. Рэабiлiтаваны 16.1.1989.

ДАМБРОЎСКI Гаўрыла Станiслававiч, н. ў 1888 у в. Старына. Да арышту жыў у в. Лыска ва. Арыштаваны 8.1.1933. Па пастанове тройкi пры ПП АДПУ па БССР ад 5.2.1933 зняволены на 5 гадоў у папраўча-працоўны лагер. Pэaбi лiтаваны 16.1.1989.

ЗАЙКОЎСКI Антон Аляксандравiч, н. ў 1899 у в. Гарбачэва. Да арышту жыў у в. Ба роўка, селянiн-аднаасобнiк. Арыштаваны 2.1. 1933. Па пастанове тройкi пры ПП АДПУ пa БССР ад 7.3.1933 зняволены на 10 гадоў у па праўча-працоўны лагер з канфiскацыяй маё масцi. Рэабiлiтаваны 16.1.1989.

ЗАРАКОЎСКI Iгнат Мiхайлавiч, н. ў 1874 у в. Mypaгi. Селянiн-аднаасобнiк. Арыштава ны 16.9.1930. Па пастанове тройкi пры ПП  АДПУ пa БССР ад 14.10.1930 засуджаны да высылкi. Рэабiлiтаваны 16.1.1989.

КУЗЬMIH Пракоп Фёдаравiч, н. ў 1892 у в. Крывашапава. Да арышту працаваў у калгасе. Арыштаваны 30.12.1932. Па пастанове тройкi пры ПП АДПУ па БССР ад 7.2.1933 зняволе ны на 5 гадоў у папраўча-працоўны лагер. Рэабiлiтаваны 16.1.1989.

ЛIСОЎСКI Ioсiф Аляксандравiч, н. ў 1888 у Лiтве. Лiтовец. Да арышту жыў у в. Гарбачэ ва, працаваў шаўцом у арцелi «За пяцiгодку». Па пастанове кaмicii НКУС i Пракуратуры СССР ад 14.10.1937 прыгавораны да расстрэ лу. Расстраляны 10.11.1937 у Полацку. Месца  пахавання невядома. Рэабiлiтаваны 3.8.1989.

МАМЗЕРАЎ Вiкенцiй Ануфрыевiч, н. у 1874 у в. Aбiтoкi. Селянiн-аднаасобнiк. Арыш таваны 1.1.1933. Па пастанове тройкi пры ПП АДПУ па БССР ад 5.2.1933 высланы на 3 гады на Поўнач. Рэабiлiтаваны 16.1.1989.

МАНЧЫНСКІ Іосiф Іосiфавiч, н. ў 1893 у в. Бяздубрава. Да арышту жыў у в. Татарава, селянiн-аднаасобнiк. Па пастанове тройкi пры ПП АДПУ па БССР ад 13.2.1930 высланы на 3 гады на Поўнач. Рэабiлiтаваны 16.1.1989.

МIХАЛЬЧАНКА Пётр Мiкалаевiч, н. ў 1893 у в. Талстуха. Селянiн-аднаасобнiк. Арыштаваны 30.12.1930. Па пастанове тройкi пры ПП АДПУ па БССР ад 28.4.1933 зняволены на 3 гады ў папраўча-працоўны лагер. Рэабi лiтаваны 16.1.1989.

МIХАЛЬЧАПКА Цiт Сцяпанавiч, н. ў 1898 у в. Талстуха. Да арышту жыў у в. Барсу кi, селянiн-аднаасобнiк. Арыштаваны 16.1. 1933. Па паставове тройкi пры ПП АДПУ па БССР ад 28.4.1933 высланы на 3 гады ў Казахстан. Рэабiлiтаваны 16.1.1989.

МІШЧАНКА Антон Клiменцьевiч, н. ў 1904 у в. Падбяраззе. Селянiн-аднаасобнiк. Арыштаваны 31.12.1932. Па пастанове тройкi пры ПП АДПУ па БССР ад 28.4.1933 зняволе ны на 3 гады ў папраўча-працоўны лагер. Рэабiлiтаваны 16.1.1989.

МІШЧАНКА Данiла Кузьміч, н. ў 1887 у в. Скуратова. Сялянiн-аднаасобнiк. Арышта ваны 30.12.1932. Па    пастанове тройкi пры ПП  АДПУ па БССР 10.4.1933 зняволены на 5 га доў у папраўча-працоўны лагер. Рэабiлiтава ны 16.1.1989.

MIШЧAHКA Mixaiл Мiкітавiч, н. ў 1884 у в. Скуратова. Селянiн-аднаасобнiк. Арышта ваны 30.12.1932. Па пастанове тройкi пры ПП АДПУ па БССР ад 10.4.1933 зняволены на 5 гадоў у папраўча-працоўны лагер. Рэабiлiта ваны 16.1.1989.

HABIЦKI Пiлiп Мiхайлавiч, н. ў 1887 у в. Арэхава. Да арышту жыў у в. Паддуб’е. Селя нiн-аднаасобнiк. Арыштаваны 7.1.1933. Па пастанове тройкi пры ПП АДПУ па БССР ад 7.2.1933 высланы этапам на 3 гады на Поўнач. Рэабiлiтаваны 16.1.1989.

ОГIНАЎ Яфiм Данiлавiч, н. ў 1912 у в. Рогава. Беларус. Да арышту працаваў слесарам Коўжынскага леспрамгаса ў Вала годскай вобласцi. Па пастанове асобай тройкi НКУС Ленiнградскай вобласцi зняволены на 10 гадоў у папраўча-працоўны лагер. Памёр у месцах зняволення. Месца пахавання не вядома. Рэабiлiтаваны 11.3.1963.

ПРЫГАРОЎСКI Iociф Iванавiч, н. ў 1861 у в. Гарбачэва. Да арышту быў свяшчэннiкам. Арыштаваны 19.9.1937. Па пастанове тройкi НКУС БССР ад 8.10.1937 прыгавораны да расстрэлу. Час, месца пакарання i пахавання невядомыя. Рэабiлiтаваны 16.1.1989.

ПШАЛЕНСКI Эдуард Юльянавiч, н. ў 1878 у в. Арэхава. Паляк. Селянiн-аднаасоб нiк. Арыштаваны 5.2.1938. Па пастанове трой кi НКУС БССР ад 27.2.1938 прыгавораны да расстрэлу з канфiскацыяй маёмасцi. Час, мес ца пакарання невядомыя. Рэабiлiтаваны 16. 1.1989.

РЭЕР Iociф Станiслававiч, н. ў 1895 у в. Шэвiна. Паляк. Да арышту працаваў брыгадзiрам у калгасе “Чырвоныя Рылi”. Па пастанове асобай тройкi НКУС БССР ад 19.10. 1937 зняволены на 10 гадоў у папраўча-пра цоўны лагер. Памёр 20.2.1945 у месцах зняво лення. Месца пахавання невядома. Рэабiлi таваны 28.11.1959.

САВЕЛЬЕЎ Павел Кiрылавiч, н. ў 1908 у в. Палаўчонкi. Да арышту жыў у в. Гарадзi шча. Арыштаваны 1.11.1937. Па пастанове ка мiccii НКУС i Пракуратуры СССР ад 15.11. 1937 прыгавораны да расстрэлу. Расстраляны 5.12.1937. Месца пахавання невядома. Рэа бiлiтаваны пасмяротна 16.1.1989.

САНКОЎСКI Васiль Iванавiч, н. ў 1910 у в. Скрабуны. Беларус. Да арышту працаваў галоўным рахункаводам калгаса “1-я пяцi годка”. Па пастанове асобай тройкi НКУС БССР ад 5.10.1937 прыгавораны да рас стрэлу. Расстраляны 14.10.1937. Месца па хавання невядома. Рэабiлiтаваны 11.4.1959.

САПУНОЎ Якаў Варфаламеевiч, н. ў в. Заглiсцiнкi. Селянiн-аднаасобнiк. Арышта ваны ў 1930 i высланы з сям’ёй на Поўнач. 9.6.1938 Вярхоўным судом Якуцкай АССР асуджаны на 6 год пазбаўлення волi. Памёр у лагеры 24.6.1942. Рэабiлiтаваны 18.10.1991.    

З успамiнаў Марыі Якаўлеўны Локцевай, жыхаркi в. Гарадзiшча

…Бацька мой быў раскулачаны вясной 1929 цi 1930 г. i высланы ў Якуцiю на залатыя прыiскi ў раён р. Алдан. Да вы сылкi меў надзел зямлi i жыў на хутары, былi ў нас i хата-пяцiсценка, гаспадарчыя будынкi, конь, дзве каровы, авечкi, куры, свiннi. Хутка ўсё гэта было канфiскавана i забрана ў калгас.

Разам з бацькам выслалi маму, Сапу нову (Афанасенка) Аляксандру Архiпаў ну, 1895 г. н., i трое дзяцей, Пятра, 1920, Нiну, 1924, i Васiля, 1926 г. н. Мяне ўзяў да сябе дзядзя Афанасенка Аляксандр Архiпавiч, якi жыў у в. Амельчанкi разам са сваiм бацькам. У сувязi з тым, што мяне не прымалi ў школу як дачку ворага народа, прыйшлося перайсцi на прозвi шча мамы Афанасенка. Праз 2 гады дзядзя мой паехаў у Ленiнград, а я засталася жыць з дзядуляй, якi памёр у 1944 г. Бацьку засудзiлi да 10 гадоў, калi тэрмiн высылкi скончыўся, далi яшчэ 6 гадоў i аднаго, без сям’i, пераслалi ў другое месца. Мама памерла ў 1942 г. ад запален ня лёгкiх, так пiсаў брат Пётр. Сястра Нiна i брат Васiль памерлi адразу, як прыехалi ў Якуцiю. Брат Пётр пасля смерцi мамы быў у доме iнвалiдаў. Пасля вайны напiсаў пiсьмо, што вельмi хворы, а хутка i ад яго перасталi icцi весткi…

СЯМЕНАЎ Пiлiп Якаўлевiч, н. у 1887 у в. Анiполле. Сепянiн-аднаасобнiк. Арыштаваны 18.4.1931. Па пастанове кaлeгii АДПУ СССР ад 10.5.1932 зняволены на 10 гадоў у пап раўча-працоўны лагер. Рэабiлiтаваны 16.1.1989.

ФІЛIПЧАНКА Дзямiд Iнанавiч, н. ў 1896 у в. Гiрына. Селянiн-аднаасобнiк. Арыштаваны 30.12.1932. Па пастанове тройкi пры ПП АДПУ па БССР ад 8.2.1933 зняволены на 5 га доў у папраўча-працоўны лагер з канфiскацы яй маёмасцi. Рэабiлiтаваны 16.1.1989.

ФРАНЕЎ Апанас Апанасавiч, н. ў 1904 у в. Самахвалава. Селянiн-аднаасобнiк. Арыштаваны 30.12.1932. Па пастанове тройкi пры ПП АДПУ па БССР ад 10.4.1933 зняволены на 5 гадоў у папраўча-працоўны лагер. Рэабiлiтаваны 16.1.1989.

ЧАПКОЎСКІ Аляксандр Пятровiч, н. ў 1888 на Пскоўшчыне. Паляк. Да арышту жыў у в. Татарава, працаваў у калгасе. Па па станове асобай тройкi НКУС БССР ад 15.10.1938 прыгавораны да расстрэлу. Расстраляны 6.11.1938. Месца пахавання невядома. Рэабiлiтаваны 31.3.1960.

ЭРТМАН Клеафас Дзяменцьевiч, н.ў 1906 у в. Языкова. Да арышту жыў у г. Пскоў, працаваў цесляром на чыгунцы. Арыштаваны 19.4.1931. Па пастанове калегii АДПУ СССР ад 10.5.1932 зняволены на 5 гадоў у папраўча -працоўны лагер. Рэабiлiтаваны 16.1.1989.

ДВАРЫШЧАНСКI  СЕЛЬСАВЕТ

ВАЛКОВIЧ Аляксей Андрэевiч, н.ў 13.3.1896 у в. Старынкi Вiлейскага р-на Мiнскай вобл. Да арышту жыў  у в. Дворышча, праца ваў дырэктарам Дворжыцкай cямігодкi. Па пастанове кaмicii НКУС i Пракуратуры СССР ад 22.10.1937 прыгавораны да рас стрэлу. Расстраляны 11.11.1337 у Полацку. Месца пахавання невядома. Рэабілітаваны 9.1.1959.

ГЯЧЭЎСКІ Бранiслаў Iгнатавіч, н.ў 16.7.1898 у г. Рыга. Лiтовец. Удзельнiк грамадзян скай вайны. Да арышту працаваў настаў нiкам Дворжыцкай сямiгодкi. Па паста нове асобай тройкi НКУС БССР ад 22.9.1938 прыгавораны да расстрэлу. Расстраляны 1.10.1938 у Мінскy. Месца пахавання невя дома. Рэабiлiтаваны 28.5.1958.

ЗАЙКIН Фёдар Сямёнавiч, н. ў 1889 у в. Жалезнiкi. Да арышту жыў у в. Рудня, працаваў леснiком. Арыштаваны 19.9.1937. Па пастанове тройкi НКУС БССР ад 27.9.1937 зняволены на 10 гадоў у папраўча- працоўны лагер. Рэабiлiтаваны 16.1.1989.

ЗАЛЕНСКI Антон Купрыянавiч, н. ў 1881 у в. Антонава Полацкага р-на. Да арышту жыў у в. Чаропаўка, працаваў вартаўнiком моста. Арыштананы 6.8.1937. Па пастанове асобай тройкi НКУС БССР ад 16.9.1937 зняволены на 10 гадоў у папраўча-працоў ны лагер. Рэабiлiтаваны 16.1.1989.

МIНЧОНАК Уладзiмiр Baciлевiч, н.ў 31.10. 1891 у в. Каменка. Беларус. Па пастанове асобай тройкi НКУС БССР ад 8.10.1937 зняволены на 10 гадоў у папраўча-працоўны лагер. Памёр 19.1.1941 у месцах зняволення. Месца пахавання невядома. Рэабiлi таваны 31.12.1960.

ПЕТРАЧЭНКА Кiрыла Яваўлевiч, н. ў 1903 у в. Дварышча. Беларус. Да арышту працаваў у калгасе. Па пастанове асобай тройкi НКУС БССР ад 19.10.1937 зняволены на 10 гадоў у папраўча-працоўны лагер. Памёр 16.5.1942 у месцах зняволення ад крупознага запалення лёгкix. Месца пахавання невядома. Рэабiлiтаваны 16.4.1960.

ПРАЎДЫШ Сцяпан Герасiмавiч, н. ў 1906 у в. Дварышча. Беларус. Да арышту працаваў iнспектарам Расонскага аддзялення Дзяржбанка. Член БКП(б). Па пастанове асобай тройкi НКУС БССР ад 22.9.1938 зняволены на 10 гадоў у папраўча-працоўны лагер. Памёр 8.11.1941 у месцах зняволення. Pэaбi лiтаваны 22.8.1964.

СКУРАТАЎ Васiль Сямёнавiч, н. ў 1897 у в. Крашкова. Беларус. Аднаасобнiк. Па пастанове асобай тройкi НКУС БССР ад 8. 10.1937 зняволены на 10 гадоў у папраўча-пра цоўны лагер. Памёр ад туберкулёзу у Новасiбiрскай вобл. Месца пахавання невядома.  Рэабiлiтаваны 26.12.1959.

ЗАБОРСКI   СЕЛЬСАВЕТ

БЫКАЎ Антон Iванавiч, н. ў 1870 у в. Перавоз. Да арышту працаваў у калгасе “Чырвоны Усход». Арыштаваны 19.9.1937. Па пастанове асобай тройкi НКУС БССР ад 27.9.1937 зняволены на 10 гадоў у папраўча- працоўны лагер. Рэабiлiтававы 16.1.1989.

ГЕРАСIМОВIЧ Антон Iванавiч, н. ў 1887 у в. Пакучаi. Да арышту жыў на хутары Белае. Арыштаваны 18.9.1937. Па пастанове асобай тройкi НКУС БССР ад 8.10.1937 зняволены на 10 гадоў у папраўча-працоўны лагер. Рэабi лiтаваны 16.1.1989.

ГEPAСIMOBIЧ Iван Аляксандравiч, н. ў 1893 у в. Забор’е. Беларус. Да арышту працаваў рахункаводам калгаса iмя Якаўлева. Па пастанове асобай тройкi НКУС БССР ад 27.9.1937 зняволены на 10 гадоў у папраўча-працоўны лагер. Памёр 22.12.1941 у месцах зняволення. Месца пахавання невядома. Рэабiлiтаваны 25.1.1960.

ГОЛIКАЎ Малах Рыгоравiч, н. ў 1901 у г. Ленiнград. Да арышту жыў у в. Iвашка вiчы. Арыштаваны 26.3.1933. Па пастанове тройкi пры ПП АДПУ па БССР ад 15.4.1933 зняволены на 5 гадоў у папраўча-працоўны лагер. Рэабiлiтаваны 16.1.1989.

ДАНЧАНКА Васiль Кузьмiч, н. ў 1891 у в. Аўсюкова. Селянiн-аднаасобнiк. Арыштаваны 24.12.1932. Па пастанове тройкi пры ПП АДПУ па БССР ад 8.2.1933 зняволены на 5 гадоў у папраўча-працоўны лагер. Рэабiлiтаваны 16.1.1989.

ДЗЯМІДАЎ Iван Сцяпанавiч, н. ў 1888 у в. Бараўкі. Да арышту працаваў у калгасе. Арыштаваны 25.12.1932. Па пастанове тройкi пры ПП АДПУ па БССР ад 8.2.1933 зняволены на 10 гадоў у папраўча-працоўны лагер. Рэабiлiтаваны 16.1.1989.

ДЗЯМIДАЎ Mixaiл Iванавiч,  н. ў 1891 у в. Бараўкi. Селянiн-аднаасобнiк. Арыштава ны 19.9.1937. Па пастанове тройкi НКУС БССР ад 27.9.1937 зняволены на 10 гадоў у напраўча-працоўны лагер. Рэабiлiтаваны 16.1.1989.

ЕМЯЛЬЯНАЎ Пётр Уладзiмiравiч, н. ў 1881 у в. Шнiтаўка. Да арышту працаваў у калгасе. Арыштаваны 19.9.1937. Па пастанове асобай тройкi НКУС БССР ад 27.9.1937 зняволены на 10 гадоў у папраўча-працоўны лагер. Рэабi лiтаваны 16.1.1989.

КАЗЛОЎ Iван Кiрылавiч, н. ў 1884 у в. Шэндзялы. Селянiн-аднаасобнiк. Арыштава ны 27.12.1932. Па пастанове тройкi пры ПП АДПУ па БССР ад 7.2.1933 зняволены на 5 гадоў у папраўча-працоўны лагер з канфiскацыяй маёмасцi. Рэабiлiтаваны 16.1.1989.

КАЗЛОЎ Карней Яфiмавiч, в. ў 1883 у в. Шандзялы. Селянiн-аднаасобнiк. Арышта ваны 27.12.1932. Па пастанове тройкi пры ПП АДПУ па БССР ад 7.2.1933 зняволены на 5 гадоў у папраўча-працоўны лагер. Рэабiлiтаваны 16.1.1989.

КАЗЛОЎ Сямён Яфiмавiч, н. ў 1906 у в. Шэндзялы. Да арышту жыў у г. Вiцебск, працаваў у Белкамунбудзе. Арыштаваны 28.7.1937. Па пастанове тpoйкi НКУС БССР ад 17.8.1937 прыгавораны да расстрэлу. Расстраляны 25.8.1937. Месца пахавання невя дома. Рэабiлітаваны 16.1.1989.

КАЗЛОЎ Фёдар Трафiмавiч, н. ў 1903 у в. Шэндзялы. Селянiн-аднаасобнiк. Арыштаваны 27.12.1932. IIa пастанове тройкi пры ПП АДПУ па БССР ад 7.2.1933 зняволены на 5 гадоў у папраўча-працоўны лагер з канфiска цыяй маёмасцi. Рэабiлiтаваны 16.1.1989.

КАРТАВЕНКА Ерафей Дзмiтрыевiч, н. ў 1882 у в. Аўсюкова. Арыштаваны 28.5.1938. Па пастанове абласнога суда зняволены на 3 гады ў папраўча-працоўны лагер. Рэабiлiтава ны  5.7.1990.

КIРЫЛЕНКА Барыс Iванавiч, н. ў 1865 у в. Лiсiцы. Да арышту жыў у в. Iльiно, праца ваў у калгасе. Арыштаваны 18.9.1937. Па пастанове асобай тройкi НКУС БССР ад 26.9.1937 зняволены на 10 гадоў у папраўча- працоўны лагер. Рэабiлiтаваны 16.1.1989.

ЛАПАТКА Павел Аляксеевiч, н. ў 1874 у в. Каменка. Працаваў у калгасе “Чырвоны сцяг». Арыштаваны 19.9.1937. Па пастанове тройкi НКУС БССР ад 8.10.1937 зняволены  на 10 гадоў у папраўча-працоўны лагер. Рэабiлiтаваны 16.1.1989.

ЛУКАШОЎ Пратас Мiкалаевiч, н. ў 1901 у в. Лiсiцы. Да арышту жыў у в. 3аглыб’е. Арыштаваны 6.8.1937. Па пастанове тройкi НКУС БССР ад 27.9.1937 зняволены на 10 гадоў у папраўча-працоўны лагер. Рэабiлiтаваны 16.1.1989.

ЛУКАШЭНКА Андрэй Сямёнавiч, н. ў 1875 у в. Бяззубенкi, Працаваў у калгасе “Чыр вовы сцяг». Арыштаваны 19.9.1937. Па паста нове асобай тройкi НКУС БССР ад 8.10.1937 зняволены на 10 гадоў у папраўча -працоўны лагер. Рэабiлiтаваны 16.1.1989.

ЛЫСЕНКА Гаўрыла Цiмафеевiч, н.ў 18.12.1903 у в. Залешчанкi. Беларус. Да арышту прадаваў у калгасе “Чырвоны Усход”. Па пастанове асобай тройкi НКУС БССР ад 6.12.1837 зняволены на 10 гадоў у папраўча -працоўны лагер. Далейшы лёс невядомы. Рэа бiлiтаваны 27.8.1960.

ЛЫСЕНКА Iван Цiмафеевіч, н. ў 1897 у в. Залешчанкi. Беларус. Да арышту працаваў калгасе “Чырвоны Усход”. Па пастанове асобай тройкi НКУС БССР ад 6.12.1937 зняволены на 10 гадоў у папраўча-працоўны лагер. Далейшы лёс невядомы. Рэабiлiтаваны 27.8.1960.

ЛЫСЕНКА Лаўрэн Васiлевiч, н. ў 1902, да арышту жыў у в. Казулiна. Ары штаваны 26.12.1932. Па пастанове тройкi пры ПП АДПУ да БССР ад 5.2.1933 зняволены на 5 гадоў у папраўча-працоўны лагер. Рэабiлiтаваны 16.1.1989.

МЕЛЕХАЎ Фёдар Сцяпанавiч, н. ў 1891 у в. Забор’е. Беларус. Да арышту працаваў ў калгасе iмя Якаўлева. Арыштаваны 6.8. 1937. Па пастанове асобай тройкi НКУС БССР ад 17.8.1937 зняволены на 10 гадоў у папраўча-працоўны лагер. Пакаранне адбываў з 5.9.1937 у Карэлii ў Сегежскiм аддзяленнi Белбалтлага, 1.12.1937 накiраваны у Сегеж лаг.   Далейшы лёс невядомы. Рэабiлiтаваны 16.1.1989.

ПАШКОЎ Ягор Ягоравiч, н. ў 1893 у в. Ясянец. Да арышту працаваў у калгасе. Арыштаваны 25.12.1932. Па пастанове тройкi пры ПП АДПУ па БССР ад 8.2.1933 зняво лены на 5 гадоў у папраўча-працоўны лагер. Рэабiлiтаваны 16.1.1989.

РАШЧЭЎСКАЯ Ганна Дзям’янаўна, н. ў 1877 у в. Янова. Полька. Да арышту жыла ў в. Атходная, працавала ў калгасе iмя Энгель са. Па пастанове кaмicii НКУС i Пракура туры СССР ад 3.1.1938 прыгаворана да расстрэлу. Расстраляна 17.1.1938 у Полацку. Месца пахавання невядома. Рэабiлiтавана 16.1.1989.

ХАХЛОЎ Пiлiп Пятровiч, н. ў 1888 у в. 3абор’е. Селянiн-аднаасобнiк. Арыштаваны 24.12.1932. Па пастанове тройкi пры ПП АДПУ па БССР ад 8.2.1933 зняволены на 5 гадоў у папраўча-працоўны лагер. Рэабiлiта ваны 16.1.1989.

ЦITOЎ Андрэй Iванавiч, н. ў 1895 у в. Аўсюкова. Арыштаваны 24.12.1932. Па паста нове тройкi пры ПП АДПУ па БССР ад 8.2.1933 зняволены на 8 гадоў у папраўча- працоўны лагер. Рэабiлiтаваны 16.1.1989.

КЛЯСЦIЦКI  СЕЛЬСАВЕТ

AДAXOЎCKI Iван Антонавiч, н. ў 1904 у в. 3абалотнiкi. Да арышту жыў у в. 3агор ныя. Селянiн-аднаасобнiк. Арыштаваны 2.1. 1933. Па пастанове тройкi пры ПП АДПУ  па БССР ад 7.3.1933 зняволены на 10 гадоў   у   папраўча-працоўны лагер з канфiскацыяй маёмасцi. Памёр у 1991. Рэабiлiтаваны 16.1.1989.                               

АНДРУШКЕВIЧ Адольф Дзяменцьевiч, н. ў 1866 у в. Дубраўка. Паляк. Да арышту жыў у г. Полацк, працаваў вартаўнiком воданапорнай вежы на чыгуначнай ст. Полацк. Арыштананы 20.2.1938. Па пастанове тройкi УНКУС Смаленскай вобл. ад 3.3.1938 пры гавораны да расстрэлу. Час, месца пакарання i пахавання невядомыя. Рэабiлiтаваны 16.1. 1989.

БАБКОЎ Уладзiмiр Пятровiч, н. ў 1911 у в. Клясцiцы. Беларус. Да арышту жыў у Полацку, працаваў начальнiкам фiнансавай часцi Полацкага ваеннага шпiталя. Па паста нове кaмicii HКУС i Пракуратуры СССР ад 10.1.1938 прыгавораны да расстрэлу. Расстра ляны 9.2.1938 у Miнcкy. Месца пахавання невядома. Рэабiлiтаваны 2.10.1989.

ГЕРЦЫК Пётр Ягоравiч, н. ў 1903 у в. Велле. Беларус. Да арышту працаваў у калга се “16-ы партз’езд”. Па пастанове асобай тройкi НКУС БССР ад 28.11.1937 зняволены на 10 гадоў у папраўча-працоўны лагер. Далейшы лёс невядомы. Рэабiлiтаваны 17.1.1959.

ГУРЭЦКI Iван Вiкенцьевiч, н. ў 1899 у в. 3абалоцце. Селянiн-аднаасобнiк. Арышта ваны 7.1.1933. Па пастанове тройкi пры ПП АДПУ па БССР ад 7.2.1933 зняволены на 5 гадоў у папраўча-працоўны лагер. Рэабiлi таваны 16.1.1989.

ДАВЫДАЎ Iван Фядотавiч, н. ў 1890 у в. Baлoўнiкi. Беларус. Да арышту жыў у в. Альхоўка, працаваў сплаўшчыкам лесу ў Расонскiм лестрангасе. IIa пастанове асобай тройкi НКУС БССР ад 22.9.1938 прыгавораны да расстрэлу. Расстраляны 3.10.1938. Месца  пахавання невядома. Рэабiлiтаваны 22.10. 1959.

ДЗЕЛIЖОНАК Дзянiс Усцiнавiч, н. ў 1890 у в. Абухава. Дa арышту працаваў у кал гасе. Арыштаваны 29.10.1937. Па пастанове кaмicii НКУС i Пракуратуры СССР ад 9.11. 1937 прыгавораны да расстрэлу. Час, месца пакарання i пахавання невядомыя. Рэабiлiтаваны 16.1.1989.

ДЗIВАКОВIЧ Аляксандр Аляксандравiч, н. ў 1886 у в. Шалягова Верхнядзвiнскага р-на. Беларус. Да арышту жыў у в. Казiмi рова, працаваў возчыкам Вiцебскага гарпрам гандлю. Па пастанове асобай тройкi НКУС БССР ад 28.11.1937 зняволены на 10 гадоў папраўча-працоўны лагер. Далейшы лёс невядомы. Рэабiлiтаваны 17.1.1959.

ДУБОЎСКI Пётр Пятровiч, н.  6.7.1899 у в. Вялiкi Бор. Паляк. Да арышту жыў у в. Рылi, працаваў старшынёй калгаса “Чырво ныя Рылi”. Пa пастанове кaмicii НКУС i Пракуратуры СССР ад 21.1.1938 прыгавораны да расстрэлу. Расстраляны 20.2.1938 у Мiнску. Месца пахавання невядома. Рэабiлiтаваны 10.12. 1959.

ЗАРАКОЎСКI Бpaнicлaў Аркадзевiч, н. ў 1903 у в. Старынкi. Да арышту жыў у в. 3абалоцце, працаваў у калгасе iмя Молатава. Паляк. Арыштаваны 19.11.1937. Па пастанове кaмicii НКУС i Пракуратуры СССР ад 9.12.1937 прыгавораны да расстрэлу. Час, месца пакарання і пахавання невядомыя. Рэабiлiтаваны 16.1.1989.  

ЗАРАКОЎСКI Iociф Аркадзевiч, н. 15.3. 1895 у в. Старынкi. Паляк. Да арышту жыў у в. Узрэчча, працаваў леснiком. Па пастанове кaмicii НКУС i Пракуратуры СССР ад 9.11.1937 прыгавораны да расстрэлу. Расстраляны 25.11.1937 у Полацку. Месца пахавання невядома. Рэабiлiтаваны 29.9.1964.

КАВАЛЕЎСКI Пётр Сiдapaвiч, н. ў 1887 у в. Сямешкi. Беларус. Да арышту працаваў рамонтнiкам дарог. Па пастанове кaмicii НКУС i Пракуратуры СССР ад 9.12.1937 пры гавораны да расстрэлу. Расстраляны 26.12. 1937 у Полацку. Месца пахавання невядома. Рэабiлiтаваны 7.12.1960.

КABAЛEЎСКI Станiслаў Iгнатавiч, н. 8.5. 1901 у в. Куры. Беларус. Да арышту жыў у в. Забалоцце, працаваў у калгасе iмя Мола тава. Па пастанове кaмicii НКУС i Пpaкypa туры СССР ад 9.11.1937 прыгавораны да расстрэлу. Расстраляны 25.11.1937 у Полацку. Месца пахавання невядома. Рэабiлiтаваны 9.10.1989.

КАЧАНАЎ Гаўрыла Яфiмавiч, н. ў 1884 у в. Лямно. Да арышту жыў у в. Шалашнiкi, працаваў садаводам-пчаляром у калгасе “Барацьбiт за свабоду”. Па пастанове кaмicii НКУС i Пракуратуры СССР ад 26.10.1937 прыгавораны да расстрэлу. Расстраляны 12.11.1937. Месца пахавання невядома. Pэaбiлi таваны 10.10.1989.

КВIНТА Iван Iванавiч, н. ў 1865 у в. Каршуноўка Себежскага р-на Пскоўскай вобл. Да арышту жыў у в. Доўгае. Селянiн-адна асобнiк. Арыштаваны 22.4.1931. Па пастанове кaлeгii АДПУ СССР ад 10.5.1932 высланы разам з сям’ёй на спецпасяленне на Поўнач. Рэабiлiтаваны 16.1.1989.

КОРНЕЎ (КАРНIЛЕНКА) Лявонцiй Mi хайлавiч, н. ў 1912 у в. Пipaгi. Да арышту жыў на ст. Курунтан Паўднёва-Заходняй чыгункі, працаваў качагарам вадакачкi. Ары штаваны 31.5.1931. Паводле рашэння кaлeгii АДПУ СССР ад 10.5.1932 вызвалены з-пад арышту з залiкам тэрмiну папярэдняга зняволення. Рэабiлiтаваны 16.1.1989.

КОТВIЧ Франц Iгнатавіч, н. ў 1883 у в. Старынкi. Паляк. Да арышту працаваў у калгасе iмя Молатава. Па пастанове кaмicii НКУС i Пракуратуры СССР ад 29.10.1937 прыгавораны да расстрэлу. Далейшы лёс невядомы. Рэабiлiтаваны 6.10.1989. 

КРАСНАБАЕВА Нiна Лявонаўва, н.  ў   1906 у в. Сiнск. Беларуска. Да арышту жыла ў в. Клясцiцы. Хатняя гаспадыня. Па пастанове кaмicii НКУС i Пракуратуры СССР ад 10.1.1938 прыгаворана да расстрэ лу. Расстраляна 13.2.1938 у Miнскy. Месца пахавання невядома. Рэабiлiтавана 2.10.1989. 

КРАСНАБАЕЎ Вiктар Якаўлевiч, н. ў 1897 у Верхнядзвiнскiм р-не. Беларус. Да арышту жыў у в. Клясцiцы, працаваў рахункаводам на ўчастку дарогi. Па пастанове кaмicii НКУС i Пракуратуры СССР ад 10.1. 1938 прыгавораны да расстрэлу. Расстраляны 9.2.1938 у Мiнску. Месца пахавання невя дома. Рэабiлiтаваны 2.10.1989.

КРЫВАШАНАЎ Кiрыла Аляксандравiч, н. ў 1907 у в. Замошша. Арыштаваны 19.9. 1937. Па пастаноне асобай тройкi НКУС БССР ад 8.10.1937 зняволены на 10 гадоў у папраўча-працоўны лагер. Рэабiлiтаваны 16.1.1989.

КУЛЬБIЧ Канстанцiн Нiчыпаравiч, н. ў 1902 у в. Лапешчына. Працаваў у калгасе “Батрак”. Арыштаваны 9.2.1935. Па пастано ве асобай нарады НКУС СССР ад 25.6.1935 зняволены на 3 гады у папраўча-працоўны лагер. Рэабiлiтаваны 16.1.1989.

МАЛЕШКА Аляксандр Iванавiч, н. 23. 10.1907 у в. Узрэчча. Беларус. Да арышту працаваў лясным вартаўнiком. Па пастанове камiсiі НКУС i Пракуратуры СССР ад 14.12.1937 прыгавораны да расстрэлу. Расстраляны 26.12.1937 у Полацку. Месца пахавання невядома. Рэабiлiтаваны 1.12.1956.

MAРAЧЫHCКI Уладзiмiр Францавiч, н. ў 1888 у в. Пасынкi. Паляк. Да арышту жыў у в. Запольцы, працаваў у калгасе. Па паста нове кaмicii НКУС i Пракуратуры СССР ад 5.1.1938 прыгавораны да расстрэлу. Расстраляны 9.2.1938 у Мiнску. Месца пахавання невядома. Рэабiлiтаваны 29.8.1957.

МАРГЕВIЧ Iван Францавiч, н. ў 1889 у в. Максiмаўшчына Верхнядзвiнскага р-на. Да арышту жыў на хутары Доўгае. Селянiн- аднаасобнiк. Арыштаваны 28.4.1931. Па пастанове кaлeгii АДПУ СССР ад 10.5.1932 зняволены на 5 гадоў у папраўча-працоўны лагер. Рэабiлiтаваны 16.1.1989.

MAPОЗАЎ Mixaiл Дзянiсавiч, н. ў 1892 у в. Шаўцова. Да арышту працаваў фiнпла навiком райспажыўсаюза. Арыштаваны 26.2.1932. Па пастанове кaлeгii АДПУ СССР ад 4.6.1932 зняволены на 3 гады ў папраўча- працоўны лагер. Рэабiлiтаваны 16.1.1 989.

МАРОЗАЎ Сямён Мiхайлавiч, н. 3.3.1890 у в. Абухава. Беларус. Да арышту працаваў старшынёй калгаса “2-я пяцiгодка”. Iнвалiд 1-й сусветнай вайны, быў узнагароджаны Георгiеўскiм крыжам. Па пастанове кaмicii НКУС i Пракуратуры СССР ад 29.10.1937 прыгавораны да расстрэлу. Расстраляны 22.11.1937. Месца пахавання невядома. Рэабiлi таваны 23.10.1989.

MAЦУЛEBIЧ Адольф Францавiч, н. ў 1875 у в. 3абароўе. Паляк. Селянiн-аднаасоб нiк. Арыштаваны 11.2.1930. Па пастанове тройкi пры ПП АДПУ па БССР ад 14.3.1930 высланы ў Ciбip. Рэабiлiтаваны 16.1.1989.

МIНЬКОЎ Пётр Iванавiч, н. ў 1890 у в. Куры. Быў рэпрэсiраваны двойчы: у 1932 асуджаны на 2 гады як «злосны падатка неплацельшчык”, а ў 1935 зa рэлiгiйныя пе ракананнi быў сасланы на 3 гады на будаўнiцтва Рыбiнскага вадасховiшча. Pэaбiлi таваны ў 60-х гадах.

МЯДЗВЕДЗЕЎ Іван Несцеравiч, н. ў 1900 на Магiлёўшчыне. Да арышту жыў у в. Паго шчына. Арыштаваны 22.4.1931. Па пастанове кaлeгii АДПУ СССР ад 10.5.1932 зняволены на 5 гадоў у папраўча-працоўны лагер. Рэабi лiтаваны 16.1.1989.

МЯД3ВЕДСКI Ягор Iванавiч, н. ў 1908. Рускi. Да арышту жыў у в. Забалоцце, праца ваў у калгасе iмя Молатава. Па пастанове кaмicii НКУС i Пракуратуры СССР ад 15.11.1937 прыгавораны да расстрэлу. Расстра ляны 5.12.1937 у Полацку. Месца пахавання невядома. Рэабiлiтаваны 16.1.1959.

НОВIКАЎ Iван Мiкалаевіч, н. ў 1904 у в. Клясцiцы. Беларус. Да арышту працаваў слесарам. Па пастанове кaмicii НКУС i Пра куратуры СССР ад 10.1.1938 прыгавораны да расстрэлу. Расстраляны 9.2.1938 у Мiнску. Месца пахавання невядома. Рэабiлiтаваны 2.10.1989.

ПАЛЯВЕЧКА Iван Фёдаравiч, н. ў 1908 у в. Узрэчча. Працаваў у калгасе iмя Молатава. Арыштаваны 20.11.1937. Па паста нове кaмicii НКУС i Пракуратуры СССР ад 17.12.2937 прыгавораны да расстрэлу. Час, месца пакарання i пахавання невядомыя. Рэабiлiтаваны 16.1.1989.

ПАРАДНЯ Баляслаў Антовавiч, н. у 1893 у в. 3абалоцце. Паляк. Селянiн-аднаасобнiк. Арыштаваны 19.1.1935. Па пастанове асобай нарады НКУС СССР ад 25.6.1935 зняволены на 5 гадоў у папраўча-працоўны лагер. Рэабiлiтаваны 16.1.1989.

ПАРАДНЯ Фрыдрых Людвiгавiч, н. у 1899 у в. 3абалоцце. Паляк. Да арышту працаваў у г. Вiцебск. 5.8.1937 арьштаваны паўторна. Па пастанове асобай тройкi НКУС БССР ад 7.9.1937 прыгавораны да расстрэлу. Час, месца пакарання i пахавання невядомыя. Рэабiлiтаваны 16.1.1989.

ПЭК Iван Апанасавiч, н. ў 1887 у в. Гараватка. Беларус. Да арышту жыў у Расо нах, працаваў цесляром. Па пастанове кaмicii НКУС i Пракуратуры СССР ад 10.1.1938 прыгавораны да расстрэлу. Расстраляны 13.2. 1938 у Мiнску. Месца пахавання певядома. Рэабiлiтаваны 14.4.1960.

POHIC Mixaiл Пятровiч, н. ў 1871 на хутары Вецдрук у Латвii. Да арышту жыў на хутары Сяргееўшчына. Латыш. Селянiн-аднаасобнiк. Арыштаваны 12.2.1930. Па цастанове тройкi пры ПП АДПУ па БССР ад 14.3.1930 высланы ў Ciбip. Рэабiлiтаваны 16. 1.1989.

САВIЦКАЯ Ганна Паўлаўна, н. ў 1901  у в. Семянец. Да арышту жыла на хутары Зacлyгi Верхнядзвiнскага р-на. Арыштавана 29.10.4929. Па пастанове асобай нарады АДПУ ад 29.1.1930 выслана на 3 гады ў Ciбip. Рэабiлiтавана 16.1.1989. 

САВIЦКI Лявон Антонавiч, н. ў 1879 у в. Сiнск. Беларус. Да арышту жыў у в. Клясцi цы, працаваў у калгасе “Чырвоны партызан». Па пастанове кaмicii НКУС i Пракуратуры СССР ад 10.1.1938 прыгавораны да расстрэлу. Расстраляны 9.2.1938 у Мiнску. Месца паха вання невядома. Рэабiлiтаваны 2.10.1989.

СЦЯГАЦЕЛЬ Мiкалай Герасiмавiч, н. ў 1896 у в. Старынкi. Да арышту працаваў у будаўнiчай брыгадзе калгаса iмя Молатава. Арыштаваны 19.11.1937. Па пастанове кaмicii НКУС i Пракуратуры СССР ад 9.12.1937 прыгавораны да расстрэлу. Час, месца па карання i пахавання невядомыя. Рэабiлiтава ны 16.1.1989.

ФРАЛОЎ Макар Несцеравiч, н. ў 1892 у в. Баркi Себежскага р-на Пскоўскай вобл. Да арышту жыў у в. Купелiшча. Pycкi. Арышта ваны 27.3.1932. Па пастанове асобай тройкi пры ПП АДПУ па БССР ад 29.6.1932 зняво лены на 5 гадоў у папраўча-працоўны лагер. Рэабiлiтаваны 16.1.1989.

ХАМЧАНОЎСКI Антон Восiпавiч, н. ў 1874 у в. Пipaгi. Беларус. Да арышту працаваў у калгасе. Арыштаваны 14.8.1937. Па пастано ве кaмicii НКУС i Пракуратуры СССР ад 29.10.1937 прыгавораны да расстрэлу. Рас страляны 22.11.1937. Месца пахавання не вядома. Рэабiлiтаваны 16.1.1989.

ХАМЧАНОЎСКI Якаў Антонавiч, н. ў 1906 у в. Пiрагi. Беларус. Селянiн-аднаасобнiк. Па пастанове кaлeгii АДПУ СССР ад  10.5.1932 зняволены на 3 гады ў папраўча- працоўны лагер. Рэабiлiтаваны 16.1.1989.

ХОДАС Рыгор Давыдавiч, н. ў 1893 у в. Клясцiцы. Селянiн-аднаасобнiк. Арыштаваны 7.10.1937. Па пастанове асобай тройкi НКУС БССР ад 2.11.1937 зняволены на 10 гадоў у папраўча-працоўны лагер. Рэабiлiтаваны 16.1.1989.

ЦАПЛАН Сцяпан Якаўлевiч, н. ў 1881 у в. Баброўка. Да арышту жыў у в. 3амошша Верхнядзвiнскага р-на, працаваў лясным вартаўнiком. Арыштаваны 19.9.1937. Па па станове асобай тройкi НКУС БССР ад 27.9. 1937 зняволены на 10 гадоў у папраўча-пра цоўны лагер. Рэабiлiтаваны 16.1.1989.

ШАЎЧЭНКА Андрэй Лявонавiч, н. ў 1889 у в. Старына. Беларус. Да арышту працаваў старшынёй калгаса iмя Молатава. Арыштава ны 27.3.1932. Па пастанове асобай тройкi пры ПП АДПУ па БВА зняволены на 3 гады ў папраўча-працоўны лагер. Далейшы лёс невядомы. Рэабiлiтаваны 16.1.1989.

ШКУЛЬТЭЦКI Вiкенцiй Францавiч, н. ў 1864 у в. Маркова. Да арышту жыў у в. Себяжок. Паляк. Селянiн-аднаасобнiк. Арыш таваны 5.2.1938. Па пастанове асобай тройкi НКУС БССР ад 27.2.1938 прыгавораны да расстрэлу з канфiскацыяй маёмасцi. Час, месца пакарання i пахавання невядомыя. Рэабiлiтаваны 16.1.1989.

ШУТАЎ Аляксандр Давыдавiч, н. 15.3. 1903 у в. Сiдарэнкi. Беларус. Да арышту жыў у Расонах, працаваў рахункаводам швейнай арцелi. IIa пастанове кaмicii НКУС i Праку ратуры СССР ад 21.1.1938 прыгавораны да  расстрэлу. Расстраляны 20.2.1938 у Miнcкy. Месца пахавання невядома. Рэабiлiтаваны 1.6.1959.

З успамiнаў Ф. А. Сiмоненкi, дачкi А. Д. Шутава

…22 снежня 1937 года бацьку забралi прама з работы, дзе ён быў бухгалтарам у швейнай арцелi iмя Сталiна. Больш мы яго не бачылi. Нас у бацькоў было трое, 22 студзеня 1938 нарадзiлася яшчэ адна дачка.

Бацька працаваў адзiн i кармiў усю сям’ю. Калi яго забралi, жыць нам стала цяжка. Мама, зусiм непiсьменная, пайшла працаваць прыбiральшчыцай у ашчадную касу i падменнай прыбiральшчыцай у гасцiнiцу. Я як магла дапамагала ёй, было мне тады 12 с палавiнай гадоў.

   Жылi мы па Кааператыўным завулку ў цэнтры Расон. Праз два гады пасля арышту бацькi нас выселiлi з кватэры на вулiцу, дзе мы прамучылiся амаль 5 дзён, пасля сказалi перабiрацца ў барак каля школы. Пакой, што выдзелiлi нам, быў заняты, але мы засялiлiся i месяц жылi разам з другой сям’ёй, пакуль тая не пераехала ў свой дом. Усяго не апiшаш, што давялося перажыць. Я была старэй шай з дзяцей. Каб як-небудзь iснаваць, мы з мамай хадзiлi па людзях мыць бялiзну, прыбiраць у хатах. Так i перабi валiся… Трымалi бацьку спачатку ў Расо нах у памешчыцкiм доме каля возера. Там у падвале была турма, камеры невялi кiя, але зняволеных было вельмi многа. Знаходзiўся бацька там да 10 лютага 1938 года, пасля ix, чалавек 200-250, адпраўлялi этапам са станцыi Расоны. Мы з мамай хадзiлi праводзiць бацьку. Taкix, як мы, было шмат. Жонкi з  дзецьмi крычалi, плакалi, быццам адчувалi, што бачаць родных у aпoшнi раз. Бацька пpaciў мяне, каб я берагла маму i дапамагала ёй гадаваць малых.

    Перадачу зняволеным прымалi раз у 10 дзён. З турмы бацька вяртащ брудную бялiзну для мыцця, у якой часам была ад яго вестачка. Пiсаў бацька хiмiчным алоўкам, расказваў пра жудасныя здзекi над зняволенымi. Усё рабiлася, каб бацька падпiсаўся ў тым, што хадзiў у загранiцу. Ён пасля напicaў маме, што не вытрымаў ycix пакут i падпiсаў паклёп на сябе, хоць i ведаць не ведаў, што гэта за такая за гранiца. Усяго, што ён паведамляў, ужо не помню. Прайшло столькi гадоў… А бацьку майму было тады ўсяго 33 гады.

ШЭЛЕПЕНЬ Васiль Мiхайлавiч, н. ў 1890 у в. Клясцiцы. Беларус. У грамадзянскую вайну – удзельнiк партызанскага руху на Расоншчыне. Да арышту служыў у Чырвонай Apмii справаводам 8-га палка процiпаветранай абароны. Па пастанове кaмicii НКУС i Пракуратуры СССР ад 19.11.1937 прыгавораны да расстрэлу. Расстраляны 29.12.1937 у Вiцебску. Месца пахавання невядома. Рэабiлiтаваны 11.2.1958.

ШЭЛЕПЕНЬ Дзмiтрый Iванавiч, н. у 1897 у в. 3абор’е. Беларус. Да арышту жыў у в. Якубова, працаваў рамонтнiкам дарогi. Пa пастанове кaмicii HКУC i Пракуратуры СCCP ад 10.1.1938 прыгавораны да расстрэлу. Рас страляны 13.2.1938 у Мiнску. Месца пахавання невядома. Рэабiлiтаваны 14.4.1960.

КРАСНАПОЛЬСКI   СЕЛЬСАВЕТ

БОЖАЯ-ВОЛЯ Iван 3ахаравiч, н. ў 1890 у в. Ведзiта. Селянiн-аднаасобнiк. Арышта ваны 19.5.1931. Па пастанове тройкi пры ПП АДПУ па БССР ад 27.8.1931 вызвалены з-пад арышту з залiкам тармiну папярэдняга зняволення. Рэабiлiтаваны 16.1.1989.

ГРЭНЦУК Арман Iванавiч, н. ў г. Юр’еў. Да арышту жыў у в. Яжанец. Латыш. Арыштаваны 3.2.1930. Па пастанове тройкi пры ПП АДПУ па БССР ад 14.3.1930 высланы  на Поўнач.

ЗIЛЬБЕРГ Пётр Карлавiч, н. ў 1900 у в. Лагуны Полацкага р-на. Да арышту жыў у в. Яжанец. Латыш. Служыцель культу. Арышта ваны 2.2.1930. Па пастанове тройкi пры ПП АДПУ па БССР ад 14.2.1930 зняволены на 5 гадоў у папраўча-працоўны лагер. Pэaбiлi таваны 16.1.1989.

IBAHOЎ Мяфодзiй Якаўлевiч, н. ў 1895 у в. Слабада. Селянiн-аднаасобнiк. Арыштаваны 27.9.1930. Па пастанове тройкi пры ПП АДПУ па БССР ад 25.11.1930 зняволены на 3 гады ў папраўча-працоўны лагер. Рэабi лiтаваны 16.1.1989.

КАПУСЦЕНКА Барыс Фёдаравiч, н. ў 1885 у в. Крашуты. Селянiн-аднаасобнiк. Арышта ваны 21.3.1933. Па пастанове тройкi пры ПП АДПУ па БССР ад 15.4.1933 прыгавораны да расстрэлу. Час, месца пакарання i пахаван ня невядомыя. Рзабiлiтаваны 16.1.1989.

КАПУСЦЕНКА Iociф Мiкалаевiч, н. ў 1885 у в. Крашуты. Селянiн-аднаасобнiк. Арышта ваны 21.3.1933. Па пастанове тройкi пры ПП АДПУ па БССР ад 15.4.1933 прыгавораны да расстрэлу. Час i месца пакарання невядомыя. Рэабiлiтаваны 16.1.1989.

КАПЦЯЛЁЎ Парфiрый Пракоф’евiч, н. ў 1913 у в. Hiўe. Селянiн-аднаасобнiк. Арышта ваны 22.12.1934. Па пастанове асобай нарады пры НКУС СССР ад 23.3.1935 зняволены на 3 гады ў папраўча-працоўны лагер. Рэабiлiтаваны 16.1.1989.

КАСЦЮЧЭНКА Емяльян Максiмавiч, н. ў 1888 у в. Дубовiкi. Да арышту працаваў у калгасе. Арыштаваны 27.3.1933. Па пастанове тройкi пры ПП АДПУ па БССР ад 25.5.1933 зняволены на 3 гады ў папраўча-працоўны лагер. Рэабiлiтаваны 16.1.1989.

КАСЦЮЧЭНКА Сцяпан Максiмавiч, н. ў 1885 у в. Дубовiкi. Да арышту працаваў у калгасе. Арыштаваны 27.3.1933. Па пастанове тройкi пры ПП АДПУ па БССР ад 25.3.1935 зняволены на 3 гады ў папраўча-працоўны лагер. Рэабiлiтаваны 16.1.1989.

КУХАРЭНКА Герасiм Iгнатавiч, н. ў 1873 у в. Карпiна. Селянiн-аднаасобнiк. Арыштаваны 19.9.1937. Па пастанове тройкi НКУС БССР ад 27.9.1937 зняволены на 10 гадоў у папраўча-працоўны лагер. Рэабiлiтаваны 16.1.1989.

ЛАБАНАЎ Карп Фролавiч, н. ў 1899 у в. Пружкi Гарадоцкаrа р-на. Да арышту жыу у в. Смалоншчына. Арыштаваны 18.9.1937. Па пастанове НКУС БССР ад 27.9.1937 аняво лены на 10 гадоу у папрауча-працоуны лагер. Рэабiлiтаваны 16.1.1989.

МАЦВЕЕЎ Фёдар Якаўлевiч, н. ў 1896 у в. Hiўe. Да арышту працаваў у калгасе iмя Калiнiна. Арыштаваны 5.2.1938. Па пастанове асобай тройкi НКУС БССР ад 27.2.1938 прыга вораны да расстрэлу. Час, месца пакарання i пахавання невядомыя. Рэабiлiтаваны 16.1. 1989.

МАЦЮШЭНКА Архiп Ерамеевiч, н. ў 1889 у в. Крашуты. Селянiн-аднаасобнiк. Арышта ваны 21.3.1933. Па пастанове тройкi пры ПП АДПУ па БССР ад 15.4.1933 прыгавораны да расстрэлу. Час, месда пакарання i пахаван ня невядомыя. Рэабiлiтаваны 16.1.1989.

HIКAHAЎ Марк Арсенцьевiч, н. ў 1884 у в. Савiна. Да арышту жыў у в. Карпiна, селянiн-аднаасобнiк. Арыштаваны 11.12.1937. Па пастанове тройкi НКУС БССР ад 31.12. 1937 зняволены на 10 гадоў у папраўча -працоўны лагер. Рэабiлiтаваны 16.4 .1989.

СЕЛЯДЗЕЎСКI Бранiслаў Мiкалаевiч, н. ў 1892 у в. Стары Двор. Селянiн-аднаасобнiк. Арыштаваны 19.1.1935. Па пастанове асобай нарады НКУС СССР ад 25.6.1935 зняволены на 5 гадоў у папраўча-працоўны лагер. Pэaбi лiтаваны 16.1.1989.

ЦЕРАХАЎ Апанас Агеевiч, н. ў 1897 у в. Крашуты. Селянiн-аднаасобнiк. Арыштаваны 21.3.1933. Па пастанове тройкi пры ПП АДПУ па БССР ад 15.4.1933 прыгавораны да рас стрэлу. Час, месца пакарання i пахавання невядомыя. Рэабiлiтаваны 16.1.1989.

МАРАЧКОЎСКI  СЕЛЬСАВЕТ

БАБРОЎCKI Канстанцiн Фадзеевiч, н. ў 1894 у в. Быкi Верхнядзвiнснага р-на. Да арышту жыў у в. Залессе. Арыштаваны 8.12. 1937. Па пастанове асобай тройкi НКУС БССР ад 8.1.1938 прыгавораны да расстрэлу з канфiскацыяй маёмасцi. Час, месца пакаран ня i пахавання невядомыя. Рэабiлiтаваны 16.1.1989.

ВЯРЫГА Альбiн Аляксандравiч, н. ў 1898 у в. Асяцiшча. Да арышту працаваў старшы нёй калгаса. Арыштаваны 19.8.1937. Па паста нове асобай тройкi НКУС БССР ад 27.9.1937 зняволены на 10 гадоў у папраўча-працоўны лагер. Рэабiлiтаваны 16.1.1989.

ДАЛIВАЙЛА  Адам Францавiч, н. ў 1872 у в. Петрусёўка. Паляк. Да арышту працаваў на смалакурнi. Арыштаваны 19.9.1937. Па па станове тройкi НКУС БССР ад 27.9.1937 прыгавораны да расстрэлу. Час, месца па карання i пахавання невядомыя. Рэабiлiтава ны 16.1.1989.

КНЫШЭЎСКI Вiкенцiй Вiкенцьевiч, н. ў 1893 у в. Петрусёўка. Паляк. Да арышту жыў у в. Мiлавiды, працаваў на смалакурнi. Па пастанове асобай тройкi НКУС БССР ад 16.10.1938 прыгавораны да расстрэлу. Памёр 22.11.1938. Месца пахавання невядома. Рэабi лiтаваны 10.5.1961.

КНЫШЭЎСКI Iociф Вiкенцьевiч, н. 25.8. 1897 у в. Петрусёўка. Да арышту працаваў кавалём у калгасе iмя Каманiна. Арышта ваны 6.8.1937. Па пастанове асобай тройкi НКУС БССР ад 27.9.1937 зняволены на 10 гадоў у папраўча-працоўны лагер. Рэабiлiта ваны 16.1.1989.

МЯДЗВЕДЗЕЎ Iгнацiй Iвaнaвiч, н. у 1888 у в. Жупаршчына. Беларус. Да арышту жыў у в. Мiлавiды, працаваў старшым рахунка водам Мiлавiдскага лесаўчастка. Па пастанове кaмicii НКУС i Пракуратуры СССР ад 15.11. 1937 прыгавораны да расстрэлу. Расстраляны 5.12.1937 у Полацку. Месца пахавання не вядома. Рэабiлiтаваны 20.3.1961.

РАСОНСКI  ПАСЯЛКОВЫ  САВЕТ

АРСАЎ Рыгор Марцiнавiч, н. ў 1894 у в. Ушчалёпкi. Беларус. Да арышту працаваў рахункаводам у швейнай арцелi. Па пастанове кaмicii НКУС i Пракуратуры СССР ад 5.1. 1938 прыгавораны да расстрэлу. Расстраляны 9.2.1938 у Мiнску. Месца пахавання невядома. Рэабiлiтаваны 6.10.1989.

БАБРОЎ Арцём Васiлевiч, н. ў 1893 у в. Iзбiшча. Беларус. Да арышту працаваў дзесят нiкам Расонснага лестрангаса. Па пастанове кaмicii НКУС i Пракуратуры СCCP ад 26.5. 1938 прыгавораны да расстрэлу. Расстраляны 13.7.1938 у Полацку. Месца пахавання невядо ма. Рэабiлiтаваны 1.10.1959.

БОМБЕЛЬ Уладзiмiр Iванавiч; н. ў 1905 у г. Варшава. Яўрэй. Да арышту працаваў прасаў шчыком Расонскага льнозавода. Арыштаваны 1.6.1940. Па пастанове асобай нарады пры НКУС СССР ад 26.8.1940 зняволены на 8 гадоў  у папраўча-працоўны лагер. Pэaбiлi таваны 16.1.1989.

ВЕСЯЛОЎ Iлья Мiкiтавiч, н. ў 1888 у в. Басцяi. Беларус. Да арышту працаваў у калга се. Арыштаваны 19.9.1937. Па пастанове асобай тройкi НКУС БССР ад 15.10.1937 зняволены на 10 гадоў у папраўча-працоўны лагер. Рэабiлiтаваны 16.1.1989.

ГАНЧАРОЎ Аляксандр Васiлевiч, н. ў 1913 у в. Асiннiкi. Беларус. Да арышту вучыўся  ў тэхнiкуме. Па пастанове асобай тройкi пры ПП АДПУ па БССР ад 3.4.1934 звяволе ны на 3 гады ў папраўча-працоўны лагер. Пакаранне адбываў на Поўначы, працаваў у леспрамгасе. Памёр 23.1.1940 ад запалення лёгкiх у Мядзведжагорскiм р-не Кapэлii. Месца пахавання невядома. Рэабiлiтаваны 28.11. 1989.

ГОЛУБ Павел Фёдаравiч, н. ў 1899 у с. Маждоны Кiеўскай вобл. Да арышту жыў у Расонах. Арыштаваны 24.8.1937. Па пастанове кaмicii НКУС i Пракуратуры СССР ад 26.10. 1937 прыгавораны да расстрэлу. Час, месца пакарання i пахавання невядомыя. Рэабiлiта ваны 16.1.1989.

ГУДЗЕЛЕЎ Рыгор Лявонавiч, н. ў 1888 у в. Кудзiнава. Да арышту працаваў у калгасе. Арыштаваны 2.1.1933. Па пастанове тройкi пры ПП АДПУ па БССР 7.2.1933 зняволены на 5 гадоў у папраўча-працоўны лагер. Рэабiлiтаваны 16.1.1989.

ГУРЭЦКI Антон Iтнатавiч, н. ў 1902 у в. Глаты. Да арышту жыў у в. Падбярэззе. Селянiн-аднаасобнiк. Арыштаваны 7.1.1933. Па пастанове тройкi пры ПП АДПУ па БССР ад 7.2.1933 зняволены на 5 гадоў у папраўча -працоўны лагер. Рэабiлiтаваны 16.1.1989.

ДАНІЛОВІЧ Іосiф Ягоравiч, н. ў 1902 у в. Карзунова. Беларус. Да арышту жыў у в. Дварышча, працаваў аператарам малатарнi ў кал гасе. Рэпрэсiраваны двойчы. Па пастанове асобай тройкi пры ПП АДПУ ад 11.5.1932 засуджаны да 3 гадоў умоўна. Па пастанове асобай тройкi НКУС БССР ад 7.10.1937 зняво лены на 10 гадоў у папраўча-працоўны лагер. Пакаранне адбыў, вярнуўся дамоў. Памёр у 1970. Рэабiлiтаваны 29.2.1964.

КАСАРЭНКА Аўксенцiй Максiмавiч, н. ў 1883 у в. Падбярэззе Вiцебскага р-на, да 1930 жыў у Расонах. Беларус. Да арышту працаваў архiварыусам Вiцебскай люстэрка вай фабрыкi. Па пастанове асобай тройкi НКУС БССР ад 28.11.1937 зняволены на 40 гадоў у папраўча-працоўны лагер. Далей шы лёс невядомы. Рэабiлiтаваны 17.1.1959.

КАШ Бранiслаў Вiкенцьевiч. Латыш. Да арышту працаваў загадчыкам раённай канто ры па нарыхтоўцы жывёлы. Па пастанове асобай тройкi НКУС БССР ад 16.10.1938 прыгавораны да расстрэлу. Расстраляны 6.11.1938. Месца пахавання невядома. Рэабi лiтаваны 25.10.1963.

ЛЯШКЕВIЧ Мiкалай Дзмiтрыевiч, н. у 1885 у г. Вiцебск. Беларус. Да арышту жыў у Расонах, працаваў слесарам-машынiстам Ра сонскага млына. Па пастанове кaмicii НКУС i Пракуратуры СССР ад 14.12.1937 прыгавора ны да расстрэлу. Расстраляны 26.12.1937 у Полацку. Месца пахавання невядома. Рэабiлi таваны 26.10.1962.

РУБIС Iociф Сяргеевiч, н. ў 1891 у в. Aciннiкi, Беларус. Да арышту жыў у в. Рудня, працаваў настаўнiкам Руднянскай школы. Па пастанове асобай тройкi НКУС БССР ад 15.11.1938 прыгавораны да расстрэлу. Расстраляны 26.11.1938. Месца пахавання невядома. Рэабiлiтаваны 14.4.1958.

СМАРГУНОЎ Іосiф Мiхайлавiч, н. у 1894 у Латвii. Латыш. Да арышту жыў у в. Сiнiцы, працаваў рамшчыкам Расонскага паравога млына. Па пастанове асобай тройкi НКУС БССР ад 16.10.1938 прыгавораны да расстрэ лу. Расстраляны 14.11.1938 у Мiнску. Месца пахавання невядома. Рэабiлiтаваны 5.3.1959.

ТАМЕЦКI Станiслаў Валянцiнавiч, н. у 1890 у в. Ядышына Петрыкаўскага р-на. Паляк. Да арышту працаваў пуцявым аб ходчыкам на ст. Расоны. Па пастанове асобай нарады пры НКУС ССCP ад 4.1.1938 зняволены на 10 гадоў у папраўча-працоўны лагер. Далейшы лёс невядомы. Рэабiлiта ваны 14.11.1989.

ТРАФIМАЎ Рыгор Фёдаравiч, н. у 1904 у в. Ужолкi. Беларус. Да арышту жыў у в. Чарэпiта, працаваў старшынёй калгаса “Авангард”. Па пастанове кaмicii НКУС i Пракуратуры CCCР ад 26.2.1938 прыгавораны да расстрэлу. Расстраляны 23.3.1938 у Мiнску. Месда пахавання невядома. Рэабiлiтаваны 18.2. 1960.

ХАЛЯНКОЎ Аляксандр Пятровiч, н. 23.1. 1902 у Расонах. Беларус. Да арышту працаваў судовым выканаўцам Расонскага нарсуда. Па пастанове кaмicii НКУС i Пракуратуры СССР ад 14.12.1937 прыгавораны да расстрэлу. Расстраляны 26.12.1937 у Полацку. Месца пахавання невядома. Рэабiлiтаваны 15.12. 1958.

ХЛУДКОЎ Аўлас Антонавiч, н. у 1902. Да арышту жыў на ст. Расоны, працаваў загадчыкам нарыхтоўчай канторы. Арышта ваны 20.4.1938. Засуджаны 16.10.1938. Рэа бiлiтаваны 3.8.1959.

ЧАБАТАРОЎ Зосiм Гаўрылавiч, н. у 1898 у Гродзенскай вобл. Беларус. Да арышту жыў у Расонах, працаваў токарам на Расонскай МТС. Па пастанове кaмicii НКУС i Пракура туры СССР ад 26.10.1937 прыгавораны да расстрэлу. Расстраляны 12.11.1937 у Полацку. Месца пахавання невядома. Рэабiлiтаваны 18. 2.1960.

ШАРАБАЙКА Iгнат Iванавiч, н. у 1884 у Расонах. Беларус. Да арышту працаваў галоў ным рахункаводам райаддзялення сувязi. Арыштаваны 28.10.1937. Загiнуў у месцах аняволення. Рэабiлiтаваны у 1957.

ЭНЦIН Давiд Ханавiч, н. у 1901 у Расонах. Яўрэй. Да арышту працаваў наборшчыкам у друкарнi Акадамii навук БССР. Арыштава ны 17.10.1932. Па пастанове асобай нарады пры ПП АДПУ БССР ад 10.1.1933 высланы на 3 гады на Поўнач. Рэабiлiтаваны 16.1.1989.

САКАЛIШЧАНСКI  СЕЛЬСАВЕТ

БАРАДУЛЬКIН Гаўрыла Іванавiч, н. у 1888 у в. Зарочына.  

З успамiнаў Уладзіміра Гаўрылавiча Барадулькiна, жыхара в. Марачкова

  Бацька да арышту быў калгаснiкам, меў 30 сотак зямлi, карову, 2 свiней, курэй, хату. Выслалi ў 1935 г., за што – самi не ведаем, нам не тлумачылi. Прыехалі ноччу, арыштавалi бацьку i мяне, жанчын не бралi. Адвезлi нас у Расоны i два тыднi пратрымалi там. Потым прывезлi на станцыю нашу сям’ю, пагрузiлi ў вагоны i адправiлi, у Алма-Ату. Пасялiлi нас у бapaкi, паставiлi варту, так i жылi пад аховай.  Працавалi мы з бацькам на будаў нiцтве цеслярамi. Мацi сядзела дома з непаўналетнiмi дзецьмi. У 1943 г. мяне забралi на фронт. Быў паранены ў ногi, праваляўся ў шпiталях 2 гады, застаўся iнвалiдам. Вярнуўся да сям’i ў Ленiна горск, куды ix перавезлi. У 1945 г. дазволiлi нам вярнуцца дамоў. Нiякiх даве дак не далi, апрача пашпарта. Вярнулiся ў Мiлавiды ўсей сям’ёй. Нанава адбудавалi дом, пачалi ладзiць гаспадарку. Бацька памёр у 1966 г. Пабачылi ўсяго ў жыццi – i голад, i хваробы, ды i калi вярнуліся, аднавяскоўцы глядзелi, як на чужых, маўляў, сасланыя, кулакi. Крыўдна i за родных, i за iншых людзей, што засталiся ў тых краях навечна…

БУЛАЎКIН Аляксандр Васiлевiч, н. 12. 4.1900 у в. Задорына. Беларус. Да арышту працаваў начальнiкам Сакалiшчанскага аддзялення сувязi. Па пастанове кaмicii НКУС i Пракуратуры СССР ад 21.1.1938 прыгавора ны да расстрэлу. Расстраляны 20.2.1938 у Мiнску. Месца пахавання невядома. Рэабiлiтаваны 16.10.1958.

БЯЛЕВIЧ Антон Пятровiч, н. у 1883 у в. Корчына. Да арышту жыў у Полацку, працаваў тэлеграфiстам на чыгуначнай станцыi. Арыштаваны 3.7.1931. Па пастанове асобай нарады пры ПП АДПУ па БССР ад 2.11.1931 вызвалены з-пад арышту з забаронай пражы вання ў 12 буйнейшых гарадах. Рэабiлiтаваны 16.1.1989.

ГУРСКI (ГОРСКI) Аляксандр Антонавiч, н. у 1901 у в. Казлы. Да арышту жыў у г. Златауст Чэлябiнскай вобл. Паляк. Працаваў токарам на механiчным заводзе. Арыштаваны 21.11.1932. Па пастанове тройкi пры ПП АДПУ па БССР ад 8.1.1933 высланы этапам у Казахстан на 3 гады. Рэабiлiтаваны 16.1. 1989.

ГУРСКI Антон Фамiч, н. у 1860 у в. Казлы. Паляк. Селянiн-аднаасобнiк. Арыштаваны 7.10.1937. Па пастанове асобай тройкi НКУС БССР ад 2.11.1937 зняволены на 10 гадоў у папраўча-працоўны лагер. Рэабiлiтаваны 16.1.1989.

ГУРСКI (ГОРСКI) Восiп Фелiксавiч, н. у лiпенi 1886 у в. Казлы. Паляк. Селянiн -аднаасобнiк. Арыштаваны 19.1.1935. Па па станоне асобай нарады НКУС СССР ад 25.6.1935 зняволены на 5 гадоў у папраўча -працоўны лагер. Рэабiлiтаваны 16.1.1989.

ГУРСКI Людвiг Антонавiч, н. у 1896 у в. Казлы. Да дрышту жыў у г. Златауст Чэля бiнскай вобл., працаваў рахункаводам у лес прамгасе. Паляк. Арыштаваны 20.11.1932. Па пастанове тройкi пры ПП АДПУ па БССР ад 8.1.1933 высланы этапам у Казахстан на 3 гады. Рэабiлiтаваны 16.1.1989.

ДАЙЛIДАЎ Iван Платонавiч, н. у 1908 у в. Абухава. Да арышту жыў у в. Аўсеева, працаваў конюхам у калгасе. Арыштаваны 28.10.1937. Па пастанове кaмicii НКУС i Пракуратуры СССР ад 9.11.1937 прыгавораны да расстрэлу. Час, месца пакарання i пахаван ня невядомыя. Рэабiлiтаваны 16.1.1989.

ДАНIЛОВIЧ Антон Казiмiравiч, н. у 1872 у в. Перападнава. Да арышту жыў у маёнтку Шчытава-Сакалiшча. Паляк. Арыштаваны 16.2.1930. Па пастанове тройкi пры ПП АДПУ па БССР ад 3.4.1930 высланы ў Ciбip на 3 гады. Рэабiлiтаваны 16.1.1989.

ДАНIЛОВIЧ Марыя Казiмiраўна, н. у 1886 в. Белая Дубрава. Да арышту працавала санiтаркай на ст. Полацк. Арыштавана 20.10.1937. Па пастанове асобай нарады пры НКУС СССР ад 4.1.1938 зняволена на 10 гадоў у папраўча-працоўны лагер. Рэабiлiта вана 16.1.1989.

ДУБОЎСКI Iгнацiй Пятровiч, н. у 1880 у в. Юхавiчы. Паляк. Да арышту жыў у в. Бродна, працаваў у калгасе. Па пастанове асобай тройкi НКУС БССР ад 2.11.1938 прыгавораны да расстрэлу. Расстраляны 21.11.1938. Месца пахавання невядома. Рэабi лiтаваны 24.5.1961.

ЗIMHIЦКI Пётр Давыдавiч, н. у 1899 у в. Канюхова. Да арышту працаваў у калгасе. Арыштаваны 25.8.1937. Па пастанове асобай тройкi НКУС БССР ад 2.12.1937 прыгавора ны да расстрэлу. Час, месца пакарання i пахавання невядомыя. Рэабiлiтаваны 16.1.1989.

ЗIMHIЦКI Якаў Агеевiч, н. у 1895 у в. Шашнiцы. Да арышту жыў у в. Сакалiшча. Селянiн-аднаасобнiк. Арыштаваны 5.4.1931. Па пастанове кaлeгii АДПУ СССР ад 10.5.1932 аняволены на 3 гады ў папраўча-працоўны лагер. Рэабiлiтаваны 16.1.1989.

IВАНКОВIЧ Пракофiй Фамiч, н. у 1879 у в. Сакалiшча. Да арышту жыў у Полацку. Арыштаваны 26. 1.1935. Па пастанове асобай нарады пры НКУС СССР ад 7.4.1935 зняволе ны на 3 гады ў папраўча-працоўны лагер. Рэабiлiтаваны 16.1.1989.

КАБАНКОЎ Аляксей Лявонавiч, н. у 1882 у в. Hiўё-Сакалоўскае. Беларус. Селянiн-аднаасобнiк. Асуджаны народным судом Расонска га р-на 5.9.1936 да 5 гадоў папраўча працоўных лагераў з паражэннем у правах на 3 гады. Рэабiлiтаваны 28.4.1992.

КАСПІРОВIЧ Аляксандр Вaciлeвiч, н. у 1889 у в. Залесак. Да арышту жыў у Вiцебску. Арыштаваны 18.4.1931. Па пастанове кaлeгii АДПУ СССР ад 10.2.1932 зняволены на 5 гадоў у папраўча-працоўны лагер. Рэабiлi таваны 16.1.1989.

КАШЧЭЦЕНКА Аляксандр Мiхайлавiч, н. на хутары Caкалixa. Селянiн-аднаасобнiк. Арыштаваны 28.9.1930. Па пастанове тройкi пры ПП АДПУ па БССР ад 14.10.1930 зняво лены на 3 гады ў папраўча-працоўны лагер. Рэабiлiтаваны 16.1.1989.

КУКСЕНАК Сямён Максімавiч, н. у 1876 у в. Царкавiшча. Беларус. Да арышту працаваў у калгасе. Па пастанове асобай тройкi НКУС БССР ад 5.10.1937 прыгавораны да расстрэлу. Расстраляны 15.10.1937. Месца пахавання невядома. Рэабiлiтаваны 11.4.1959.

КУНЬКО Андрэй Лявонавiч, н. у 1884 у в. Корчына. Да арышту жыў у г. Пскоў, працаваў цесляром на чыгунцы. Арыштаваны 20.4.1931. Па пастанове кaлeгii АДПУ СССУ ад 10.2.1932 зняволены на 3 гады ў папраўча -працоўны лагер. Рэабiлiтаваны 16.1.1989.

КУНЬКО  Антон Лявонавiч, н. у 1874 у в. Мамантаўка. Да арышту жыў у г. Пскоў, працаваў цесляром на чыгунцы. Арыштаваны 20.4.1931. Па пастанове кaлeгii АДПУ СССР ад 10.2.1932 зняволены на 3 гады ў папраўча- працоўны лагер. Рэабiлiтаваны 16.1.1989.

ЛАТЫШОНАК Гаўрыла Нiчыпаравiч, н. у 1882 у в. Катрынава. Да арышту жыў у в. Дуброўка, працаваў у калгасе. Арыштаваны 17.6.1931. Па пастанове кaлeгii АДПУ СССР  ад 10.5.1932 зняволены на 3 гады ў папраўча-працоўны лагер. Рэабілiтаваны 16.1.1989.

ЛАТЫШОНАК Mixaiл Ягоравiч, н. у 1903 у в. Катрынова. Да арышту жыў у г. Ленiн град, працаваў слесарам. Арыштаваны 17.6.1931. Па пастанове кaлeгii АДПУ СССР ад 10.5.1932 высланы на спецпасяленне разам з сям’ёй. Рэабiлiтаваны 16.1 1989.

ЛАТЫШОНАК Сцяпан Ягоравiч, н. у 1901 у в. Катрынова. Да арышту жыў у в. Дубраўка, працаваў у калгасе. Арыштаваны 17.6.1931. Па пастанове кaлeгii АДПУ СССР ад 10.5.1932 зняволены на 5 гадоў у папраўча -працоўны лагер. Рэабiлiтаваны 16.1.1989.

ЛАЎРЫНОВIЧ Аляксандр Андрэевiч, н. у 1897 у в. 3алесак. Да арышту жыў у г. Бранск. Арыштаваны 27.8.1931. Па пастанове кaлeгii АДПУ СССР ад 10.5.1932 зняволены на 8 гадоў у папраўча-працоўны лагер. Рэабiлiта ваны 16.1.1989.

ЛАЎРЫНОВIЧ Андрэй Андрэевiч, н. у 1892 на хутары Шкорнева. Беларус. Селянiн-адна асобнiк. Арыштаваны 26.3.1932. Па пастанове асобай тройкi пры ПП АДПУ па БССР ад 29.6.1932 зняволены на 5 гадоў у папраўча -працоўны лагер. Рэабiлiтаваны 16.1.1989.

ЛАЎPЫHOBIЧ Сiльвестр Фамiч, н. у 1880 у в. Залесак. Да арышту жыў у в. Копань. Селянiн-аднаасобнiк. Арыштаваны 24.2.1932. Па пастанове тройкi пры ПП AДПУ па БССР ад 23.5.1932 высланы з сям’ёй на 3 гады ў Заходнюю Ciбip. Рэабiлiтаваны 16.1.1989.

ЛAЎPЫHOBIЧ Фёдар Фамiч, н. у 1880 в. Залесак. Да арышту жыў у в. Стара секаў двор. Селянiн-аднаасобнiк. Арыштаваны 24.2.1932. Па пастанове тройкi пры ПП АДПУ па БССР ад 23.5.1932 высланы з сям’ёй на 3 гады ў 3аходнюю Ciбip. Рэабiлi таваны 16.1.1989.

МАРОЗАЎ Пётр Паўлавiч, н. у 1898 у в. Абухава. Арыштаваны 20.5.1932. Па пастано ве тройкi пры ПП АДПУ па БССР ад 29.6. 1932 высланы на 3 гады ў паўночныя раёны. Рэабiлiтаваны 16.1.1989.

МАРОЗАЎ Сямён Паўлавiч, н. у 1888 у в. Абухава. Селянiн-аднаасобнiк. Арыштаваны 20.5.1932. Па пастанове тройкi пры ПП АДПУ па БССР ад 29.6.1932 засуджаны да высылкi ў Казахстан, 20.11.1932 з-за хваробы ён быў вызвалены з-пад арышту, рашэнне аб высыл цы было заменена ўмоўным. Рэабiлiтаваны 16.1.1989.

НАСКОЎCKI Mixaiл Дамінiкавiч, н. у 1856 на хутары Hiўё. Да арышту жыў на хутары Зароў Полацкага р-на. Паляк. Арыштаваны 1.2.1930. Па пастанове тройкi пры ПП АДПУ па БССР ад 26.2.1930 прыгавораны да рас стрэлу. Час, месца пакарання i пахавання невядомыя. Рэабiлiтаваны 16.1.1989.

НЮНЬКА Навум Вiкенцьевіч, н. у 1882 на Гродзеншчыне. Да арышту жыў у в. Ciнi чына. Паляк. Арыштаваны 23.4.1931. Па па станове калегіі АДПУ СССР ад 10.5.1932 зняволены на 3 гады ў папраўча-працоўны лагер. Рэабiлiтаваны 16.1.1989.

НЯКРАСАЎ Якаў Цiмафеевiч, н. у 1882 у в. Hiўё-Сакалоўскае. Беларус. Селянiн-адна асобнiк. Асуджаны народным судом Расонскага р-на 5.9.1936 да 5 гадоў папраўча -працоўных лагераў з паражэннем у правах на 3 гады. Рэабiлiтаваны 28.4.1992.

ПАПКОЎСКI Апанас Якаўлевiч, н. у 1898 у в. Каменшчына. Беларус. Аднаасобнiк. Па пастанове асобай тройкi НКУС БССР ад 5.10. 1337 прыгавораны да расстрэлу. Расстраляны 14.10.1937. Месца пахавання невядома. Рэабi лiтаваны 11.4.1959.

ПАРАДНЯ Павел Данатавiч, н. у 1868 у в. Купелiшча. Арыштаваны 27.3.1932. Па паста нове тройкi пры ПП АДПУ па БССР ад 29.6.1932 з-пад арышту вызвалены, на 3 гады яму забаронена было пражыванне ў 12 буйнейшых гарадах. Рэабiлiтаваны 16.1.1989.

ПАРАДНЯ Станiслаў Iосiфавiч, н. у 1900 у в. Купелiшча. Арыштаваны 27.4.1932. Па пастанове тройкi пры ПП АДПУ па БССР ад 29.6.1932 зняволены на 3 гады ў папраўча- працоўны лагер. Рэабiлiтаваны 16.1.1989.

ПЛАВIНСКI Канстанцін Iванавiч, н. у 1891 у в. Аседкi Себежскага р-на Пскоўскай вобл. Да арышту жыў у в. Бабiчава. Селянiн- аднаасобнiк. Арыштаваны 19.1.1935. Па па станове асобай нарады пры НКУС СССР ад 25.6.1935 зняволены на 5 гадоў у папраўча- працоўны лагер. Рэабiлiтаваны 16.1.1989.

ПЧОЛКА Ануфрый Лаўрэнцьевiч, н. у 1888 в. 3алесак. Да арышту жыў у Расонах, працаваў загадчыкам камунальнай гаспадаркi райвыканкома. Арыштаваны 15.4.1931. Па пастанопе кaлeгii АДПУ СССР ад 10.5.1932 зняволены на 10 гадоў у папраўча-працоўны лагер. Рэабiлiтаваны 16.1.1989.

ПЧОЛКА (ПЧОЛКАЎ) Фёдар Францавiч, н. у 1865 у в. 3абелiна Полацкага р-на. Да арышту жыў у в. 3абор’е Полацкага р-на. Арыштаваны 1.2.1930. 26.2.1930 засуджаны да высылкi ў паўночныя раёны. Рэабiлiтаваны     16. 1.1989.

РАШЧЭЎСКI (КОНАН) Mixaiл Палiкарпа вiч, н. у 1874 у в. Мазурына Верхнядзвiн скага р-на. Да арышту жыў на хутары Ат ходнае. Арыштаваны 27.3.1932. Па пастанове тройкi пры ПП АДПУ па БССР высланы этапам у Казахстан на 3 гады. Рэабiлiтаваны 16.1. 1989.

САВЕЙКА Аляксандр Карпавiч, н. у в. Цяцерына. Арыштаваны 24.2.1932. Па паста вове тройкi пры ПП АДПУ па БССР ад 11.5.1932 з-пад арышту вызвалены, папярэд няе зняволенне залiчана ў тэрмiн пакарання. Рэабiлiтаваны 16.1.1989.

САВЕЙКА Васiль Фларыянавiч, н. у 1892 у в. Савейкi Верхнядзвiнскага р-на. Да арышту жыў у в. Казулiна. Селянiн-аднаасобнiк. Арыштаваны 24.2.1932. Па пастанове тройкi пры ПП АДПУ па БССР ад 11.5.1932 зняволе ны на 3 гады ў папраўча-працоўны лагер. Рэабiлiтаваны 16.1.1989.

САВЕЙКА Пiлiп Мiхайлавiч, н. у 1899 в. Цяцерына. Беларус. Да арышту праца ваў у калгасе “Пяцiгодка”. Па пастанове асобай тройкi НКУС БССР ад 5.10.1937 зняволены на 10 гадоў у папраўча-працоўны лагер. Далейшы лёс невядомы. Рэабiлiтаваны 11.4.1959.

СВЯТЛІЦКI Аляксей Пiлiпавiч, н. у 1901 у в. Брады. Беларус. Да арышту жыў у Расонах, працаваў iнспектарам. Па пастанове асобай нарады пры НКУС СССР ад 28.1.1938 зняво лены на 10 гадоў у папраўча-працоўны лагер. Далейшы лёс невядомы. Рэабiлiтаваны 3.7.1956.

ТРАЦЦЯКОЎ Яфiм Яфiмавіч, н. у 1901 у в. Шульгова. Да арышту жыў у в. Новыя. Селянiн-аднаасобнiк. Арыштаваны 5.4.1931. Па пастанове калегii АДПУ СССР ад 10.5. 1932 зняволены на 5 гадоў у папраўча- працоўны лагер. Рэабiлiтаваны 16.1.1989.                                                   

ФIЛIМОНАЎ Аляксандр Лук’янавіч, н. у 1884 у в. Царкавiшча. Беларус. Да арышту працаваў у калгасе. Арыштаваны 11.1.1933. Па пастанове тройкi пры ПП АДПУ па БССР ад 20.6.1933 зняволены на 3 гады ў папраўча-працоўны лагер. Рэабiлiтаваны 16. 1.1989.

ФIЛIМОНАЎ Iгнацiй Лук’янавiч, н. 28.2. 1891 у в. Царкавiшча. Беларус. Удзельнiк партызанскага руху на Расоншчыне ў грама дзянскую вайну. Да арышту працаваў старшынёй калгаса «Чырвонае Усце». Па па станове асобай тройкi НКУС БССР ад 27.9. 1937 зняволены на 10 гадоў у папраўча -працоўны лагер. Пакаранне адбываў у Мур манску, дзе працаваў на цэментным заводзе. Рэабiлiтаваны 12.7.1988.

ШАДУРСКI Валяр’ян Станiслававiч, н. у 1880 у в. Бараўцы Верхнядзвiнскага р-на. Да арышту жыў у в. Сакалiшча. Паляк. Арыштаваны 28.9.1930. Па пастанове тройкi пры ПП АДПУ па БССР ад 14.10.1930 высланы ў Ciбip разам з сям’ёй. Рэабiлiтаваны 16.1.1989.

ШАДУРСКI Iван Станiслававiч, н. у 1887 у в. Бараўцы Верхнядзвiнскага р-на. Да арышту жыў у в. Сакалiшча. Арыштаваны 28.9.1930. Па пастанове тройкi пры ПП АДПУ па БССР ад 14.10.1930 высланы разам з сям’ёй у Ciбip. Рэабiлiтаваны 16.1.1989.

ШКУЛЬТЭЦКI Iociф Лявонавiч, н. у 1869 у в. Супарнiца. Арыштаваны 27.3.1932. Па пастанове тройкi пры ПП АДПУ па БССР ад 29.6.1932 вызвалены з-пад арышту з забаро най пражывання ў 12 буйнейшых гарадах. Рэабiлiтаваны 16.1.1989.

ШПАКОЎСКІ Сігізмунд Ioсiфавіч, н. у 1885. Да арышту жыў у в. Селiшча Полацка га р-на. Селянiн-аднаасобнiк. Паляк. Арышта ваны 1.2.1930. Па пастанове тройкi пры ПП АДПУ па БССР ад 26.2.1930 зняволены на 5 гадоў у папраўча-працоўны лагер. Рэабiлiта ваны 16.1.1989.

ШЫДЛОЎСКI Юльян Kaзiмipaвiч, н. у 1890 у в. Няверы Мядзельскага р-на Мiнскай вобл. Да арышту жыў у в. Сакалiшча, быў наёмным рабочым. Паляк. Арыштаваны 13.3. 1931. Па пастанове калегii АДПУ СССР ад 10.5.1932 зняволены на 3 гады ў папраўча -працоўны лагер. Рэабiлiтаваны 16.1.1989.

ШЫПIЛA Mixaiл Iвaнaвiч, н. у 1872 у в. Горна. Беларус. Да арышту жыў у в. Анута ва, працаваў кавалём у калгасе iмя Чапаева. Па пастанове асобай тройкi НКУС БССР ад 14.11.1938 прыгавораны да расстрэлу. Рас страляны 26.11.1938. Месца пахавання не вядома. Рэабiлiтаваны 5.5.1959.

ЮРЭВIЧ Аляксандр Арцёмавiч, н. у 1893 у в. Малiнаўка Верхнядзвiнскага р-на. Да арышту жыў у в. 3аручэўе. Арыштаваны 30.3.1932. Па пастанове асобай тройкi пры ПП АДПУ па БССР ад 29.6.1932 зняволены на 5 гадоў у папраўча-працоўны лагер. Рэабiлiтаваны 16.1.1989.

ЮХАВIЦКI    СЕЛЬСАВЕТ

ГУДОЎСКI Бранiслаў Станiслававiч, н. у 1907 у в. Вiктарава. Паляк. Да арышту жыў у в. Юхавiчы, працаваў брыгадзiрам 12-й дыстанцыi пуцi Заходняй чыгункi. Расстраля ны 8.12.1937. Рэабiлiтаваны 31.3.1967.

ЛIСНЯНСКI Кусiель Лейбавiч, н. у 1897 у былым Асвейскiм р-не. Яўрэй. Да арышту жыў у в. Юхавiчы, працаваў старшынёй Расонскай швейнай арцелi. Па пастанове кaмicii НКУС i Пракуратуры СССР ад 26. 5.1938 прыгавораны да расстрэлу. Расстраля ны 13.7.1938 у Полацку. Месца пахавання невядома. Рэабiлiтаваны 16.5.1962.

ЛIСОВIЧ Андрэй Iванавiч, н. у 1894 у в. Юхавiчы. Арыштаваны 18.3.1933. Па пастано ве тройкi пры ПП АДПУ па БССР ад 15.4. 1933 зняволены на 5 гадоў у папраўча- працоўны лагер. Рэабiлiтаваны 16.1.1989.

СОРКIН Моўша-Давiд Сiманавiч, н. у 1899 у в. Юхавiчы, расстраляны 26.5.1938 у Полацку. Рэабiлiтаваны 23.11.1962.

ТЫКУН Мiкалай Iгнатавiч, н. у 1888 у в. Захарава. Селянiн-аднаасобнiк. Арыштаваны 28.3.1933. Па пастанове тройкi пры ПП АДПУ па БССР ад 15.4.1933 зняволены на 5 гадоў    у папраўча-працоўны лагер. Рэабiлiтаваны 16.1.1989.

ХОДАН Аляксандр Iванавiч, н. у 1902 у в. Юхавiчы. Да арышту працаваў у калгасе. Арыштаваны 18.3.1933. Па пастанове асобай тройкi пры ПП АДПУ па БССР ад 5.4.1933 зняволены на 5 гадоў у папраўча-працоўны лагер. Рэабiлiтаваны 16.1.1989.

ЯНКАВIЦКI   СЕЛЬСАВЕТ

АНЦАН Данат Антонавiч, н. у 1880 у в. Горспля. Беларус. Да арышту працаваў у калгасе iмя Ленiна. Арыштаваны ў жнiўнi 1938. Далейшы лёс невядомы.

БАГДАНАЎ Мiкалай Марцiнавiч, н. у 1895 у в. Грыбёл. Беларус. Да арышту працаваў  рахункаводам у калгасе “Пралетарый”. Па пастанове кaмicii НКУС i Пракуратуры СССР ад 5.1.1938 прыгавораны да расстрэлу. Рас страляны 9.2.1938 у Мiнску. Месца пахавання невядома. Рэабiлiтаваны 29.9.1989.

БЯЛЯЕЎ Mixaiл Раманавiч, н. у 1903 у  в. Ражнова. Беларус. Да арышту працаваў  у  калгасе. Па пастанове асобай тройкi НКУС БССР ад 8.10.1937 зняволены на 10 гадоў у папраўча-працоўны лагер. Далейшы лёс невядомы. Рэабiлiтаваны 30.8.1958.

БЯЛЯЕЎ Пахом Давыдавiч, н. у 1883 у в. Ражнова. Беларус. Да арышту працаваў у калгасе. Па пастанове асобай тройкi НКУС БССР ад 8.10.1937 зняволены на 10 гадоў у  папраўча-працоўны лагер. Далейшы лёс невядомы. Рэабiлiтаваны 30.8.1958.

БЯЛЯЕЎ Уладзiмiр Аляксеевiч, н. у 1898 у в. Ражнова. Беларус. Да арышту працаваў у калгасе. Па пастанове асобай тройкi НКУС БССР ад 8.10.1937 зняволены на 10 гадоў у папраўча-працоўны лагер. Далейшы лёс не вядомы. Рэабiлiтаваны 30.8.1958.

ГАЛIМСКI Iван Iванавiч, н. 28.1.1891 у.в. Барыскава. Паляк. Да арышту жыў у в. Сакалiшча, працаваў загадчыкам фельчар скага пункта. Па пастанове кaмicii НКУС i Пракуратуры СССР ад 10.1.1938 прыгавора ны да расстрэлу. Расстраляны 5.2.1938 у Полацку. Месца пахавання невядома. Pэaбiлi таваны 29.10.1957.

ГОЛУБЕЎ Сямён Ларывонавiч, н. у 1901. Беларус. Да арышту працаваў рахункаводам у канторы “Скурсiндыкат”. Арыштаваны у 1937. Памёр у час следства ў Вiцебскай турме НКУС.

ГРЫБОЎСКI Бранiслаў Вiкенцьевiч, н. у 1884 у в. Барыскава. Да арышту жыў у в. Аўчыннiкi. Арыштаваны 19.9.1937. Па паста нове асобай тройкi НКУС БССР зняволены на 10 гадоў у папраўча-працоўны лагер. Рэабiлiтаваны 16.1.1989.

ГРЫБОЎСКI Iгнат Вiкенцьевiч, н. у 1890 у в. Аўчыннiкi. Селянiн-аднаасобнiк. Рэпрэ сiраваны двойчы. Арыштаваны 24.12.1932. Па пастанове асобай тройкi пры ПП АДПУ па БССР ад 5.2.1933 зняволены на 5 гадоў у папраўча-працоўны лагер. 19.9.1937 арышта ваны ў другi раз. Па пастанове тройкi НКУС БССР зняволены на 10 гадоў у папраўча- працоўны лагер. Рэабiлiтаваны 16.1.1989.

ГУТКIН Icaк Абрамавiч, н. у 1903 у в. Сяляўшчына. Яўрэй. Да арышту жыў у в. Альбрэхтава, працаваў механiкам на Расон скай МТС. Арыштаваны 28.10.1937. Па паста нове кaмicii НКУС i Пракуратуры СССР ад 22.11.1937 прыгавораны да расстрэлу. Час, месца пакарання i пахавання невядомыя. Рэабiлiтаваны 16.1.1989.

ДЭРВА Сямён Iванавiч, н. у 1874 у Латвii. Латыш. Да арышту жыў на хутары Малi наўка, працаваў у калгасе. Па пастанове асобай тройкi НКУС БССР ад 12.11.1938 высланы на 5 гадоў у Казахстан. Памёр у 1948 па дарозе, калi вяртаўся дамоў з месцаў зняволення. Рэабiлiтаваны 16.10.1989.

ЗАБАРОЎCKI Вiктар Уладзiмiравiч, н. у 1907 у в. Зароўнае. Беларус. Да арышту працаваў у калгасе iмя Чапаева. Па пастано ве асобай тройкi НКУС БССР зняволены на 5 гадоў у папраўча-працоўны лагер. Памёр 29.6.1939 у месцах зняволення. Рэабiлiтаваны 16.12.1964.

ЗАБАРОЎСКI Iван Дзям’янавiч, н. у 1884 в. Расалаўка. Беларус. Да арышту жыў у в. Павалiшына, працаваў у калгасе. Па пастанове асобай тройкi НКУС БССР ад 8.10. 1937 зняволены на 10 гадоў у папраўча -працоўны лагер. Далейшы лёс невядомы. Рэа бiлiтаваны 30.8.1958.

ЗАЙКОЎСКІ (ЗАЙЦАЎ) Адольф (Антон) Варфаламеевiч, н. у 1892 у в. Барыскава. Паляк. Да арышту працаваў у калгасе iмя Ленiна. Па пастанове кaмicii НКУС i Праку ратуры СССР ад 10.1.1938 прыгавораны да расстрэлу. Расстраляны 5.2.1938 у Полацку. Месца пахавання невядома. Рэабiлiтаваны 4.9. 1962.

ЗАЙЦАЎ Павел Мацвеевiч, н. 1.7.1888 у в. Барыскава. Паляк. Да арышту працаваў фельчарам Мiлавiдскага медпункта. Па паста нове кaмicii НКУС i Пракуратуры СССР ад 10.1.1938 прыгавораны да расстрэлу. Расстра ляны 5.2.1938 у Полацку. Месца пахавання невядома. Рэабiлiтаваны 13.2.1990.

КАНДРАЦЬЕЎ Франц Iванавiч, н. у 1886 у в. 3абароўе. Беларус. Да арышту працаваў брыгадзiрам у калгасе iмя Варашылава. Па пастанове асобай тройкi НКУС БССР ад 15.11. 1938 зняволены на 10 гадоў у папраўча- працоўны лагер. Далейшы лёс невядомы. Рэабiлiтаваны 5.9.1989.

КУРАШЭВIЧ Вiктар Iгнатавiч, н. у 1897 у в. Барыскава. Беларус. Да арышту працаваў брыгадзiрам у калгасе iмя Ленiна. Арыштава ны восенню 1937. Далейшы лёс невядомы.

ЛАДЗЕЕЎ Iван Нiчыпаравіч, н. у 1896 у в. Залюбежжа. Арыштаваны 8.8.1937. Па пастанове спецыяльнай судовай кaлeгii Вярхоўнага Суда БССР зняволены на 8 гадоў у  папраўча-працоўны лагер. Рэабiлiтаваны 16.1.1989.

ЛITBIHAЎ Аляксандр Васiлевiч, н. у 1885 у в. Крупец. Беларус. Да арышту жыў у в. Ражнова, працаваў брыгадзiрам у калгасе « Чырвоны Кастрычнiк”. Арганiзатар i першы старшыня калгаса. Па пастанове асобай тройкi НКУС БССР ад 8.10.1937 прыгавораны да расстрэлу. Расстраляны 21.10.1937 у Полацку. Месца пахавання невядома. Pэaбiлi таваны 30.8.1958.

ЛITBIHAЎ Васiлъ Ануфрыевiч. Калгаснiк. Высланы разам з сям’ёй у першай палавiне 1930-х гадоў на Поўнач.

З успамiнаў Мiкалая Кузьмiча Чумакова i Валянцiны Кузьмiнiчны Дабраедавай, жыхароў  г. п. Расоны

  Лiтвiнаў Васiль Ануфрыевiч а жонкай Лiтвiнавай Марыяй Канстанцiнаўнай, сынамi Цiмафеем, Мiхаiлам, дочкамi Фядоссяй, Ганнай, а таксама з нявесткай Еўдакiяй Пiлiпаўнай жылi ў в. Канцавыя. Meлi зямлю, пашу для свойскай жывёлы. Зямлю апрацоўвалi самi, нiкога не найма лi. Працавалi з ранiцы да ночы, аралi, сеялi розныя культуры, пасля ўбipaлi збожжа, малацiлi, апрацоўвалi лён, каноп лi, пралi i ткалi. Прыбытак мелi i ад авечак: шылi кажухi, з шэрсцi вязалi, ткалi, каталi валёнкi. Хапала для сябе, а яшчэ вазiлi прадаваць у Рыгу. Сам Васiль Ануфрыевiч, нягледзячы на заня тасць, знаходзiў хвiлiнку-другую, каб  узяць у pyкi скрыпку i павесялiцца з сям’ёй. Пачалi арганiзоўвацца калгасы. Сям’ю Лiтвiнавых лiчылi заможнай, кулацкай (так тады называлi працаўнiкоў-рабацяг). Па тых законах абклалi цяжкiмi падатка мi, забралi скацiну, зерне, грошы, адным словам усё, што можна было забраць. Паскардзiцца не было каму, гора сваё пераносiлi моўчкi. Пасля ix прынялi ў калгас, але пажылi яны там мала. Хутка прыйшоў загад вызваляцца ад такiх “кулацкiх» сямей, як Лiтвiнавы. У адзiн з вечароў пад’ехалi на конях i загадалi збiрацца ў дарогу. Разам узялi i брата Лiтвiнава Андрэя Ануфрыевiча з сям’ёй, другiх калгаснiкаў. Пагрузiлi на падводы i прывезлi на станцыю ў Расоны. Там кiнулi ў цёмныя, халодныя вагоны i па везлi. Ехалi доўга, толькi на трэцi дзень даведалiся, што трапiлi ў Архангельскую вобласць, г. Котлас.

  Як успамiналi Ганна Васiлеўна i Еўда кiя Пiлiпаўна, ix адразу размясцiлi ў лагеры. Холаду, голаду, цеснаты многiя не выносiлi i памiралi, а больш моцныя заставалiся жыць, працаваць, мучыцца. Хутка памерла Марыя Канстанцiнаўна. Мужыкоў адпраўлялi ў лес, жанчыны заставалiся на месцы, будавалi бapaкi, домiкi. Ад такога невыноснага жыцця памёр i Васiль Ануфрыевiч. Пiсаць на радзiму было нельга, не ведалi, што там робiцца. У ссылцы памёр i Цiмафей. Хут ка наступiла нейкае “пацяпленне»,дазво лiлi пiсаць. Еўдакiя Пiлiпаўна звярнула ся ў Маскву да Калiнiна, каб дазволiлi з’ездзiць дамоў. Просьба яе была задаво лена, Еўдакiя Пiлiпаўна з цяжкасцямi дабралася да мацi ў в. Прыхабы i застала ся жыць пад дзявочым прозвiшчам Заха рава. Пасля смерцi мацi яна перабралася ў Расоны да сястры, працавала на льно заводзе.

  Ганна Васiлеўна хутка выйшла за муж i пераехала ў Iркуцк, жыла там i ў вайну. Муж яе загiнуў на фронце, жанчы на адна ставiла на ногi дваiх дзяцей. Калi ж дачка выйшла замуж i пераехала ў Маскву, Ганна Васiлеўна знайшла прытулак у яе, дзе i памерла ў 1990 г.

  Так рассыпалася вялiкая, дружная, працавiтая сям’я. Кожны з Лiтвiнавых так i не змог зразумець, у чым была яго вiна перад дзяржавай…

ЛITBIHAЎ Фёдар Навумавiч, н. 14.8.1904 на хутары Церасполле Ушацкага р-на. Член ВКП (б) з 1931. Да арышту жыў у в. Балбiшча, працаваў рахункаводам Расонскага лясгаса. Па пастанове кaмicii НКУС i Пракуратуры СССР ад 21.1.1938 прыгавораны да расстрэлу. Расстраляны 20.2.1938 у Мiнску. Месца па хавання невядома. Рэабiлiтаваны 31.3.1970.

ЛІТКОЎСКI Mixaiл Мiронавiч, н. у 1886 у в. Антоненкi. Селянiн-аднаасобнiк. Арышта ваны 19.11.1937. Па пастанове асобай тройкi НКУС БССР ад 29.11.1937 зняволены на 10 гадоў у папраўча-працоўны лагер. Рэабiлi таваны 16.1.1989.

НАЎРОЦКI Сямён Аляксандравiч, н. у 1899 у в. Расалаўка. Да арышту жыў у г. Ленiн град, працаваў у мiлiцыi. Арыштаваны 17.6. 1931. Па пастанове кaлeгii АДПУ СССР ад 10.5.1932 зняволены на 3 гады ў папраўча- працоўны лагер. Рэабiлiтаваны 16.1.1989.

ОЗАЛ Iван Карлавiч, н. 22.6.1901 у в. Перападнава. Латыш. Да арышту працаваў машынiстам вадакачкi 7-га паравознага ўчаст ка на ст. Полацк. Па пастанове кaмicii НКУС i  Пракуратуры СССР ад 5.1.1938 прыгавораны да расстрэлу. Расстраляны 22.3. 1938. Месца пахавання невядома. Рэабiлiта ваны 15.1.1959.

ПАРФЕНАЎ Марцiн Гаўрылавiч, н. у 1891 у в. Сяляўшчына. Арыштаваны ў 1937. Па пастанове спецыяльнай судовай кaлeгii Вяр хоўнага Суда БССР ад 8.8.1937 зняволены на 8 гадоў у папраўча-працоўны лагер. Рэабiлi таваны 16.1.1989.

ПРЫБЫТКIН Тарас Iванавiч, н. у 1888 у в. Грыбёл. Беларус. Да арышту працаваў аграномам Расонскай МТС. Арыштаваны ў 1944 i засуджаны 30.9.1946. Рэабiлiтаваны 20.6. 1964.

ПРЫБЫТКIН Уладзiмiр Iванавiч, н. у 1893 у в. Янкавiчы. Беларус. Да арышту жыў у в. Ражнова, працаваў брыгадзiрам у калгасе “Чырвоны Кастрычнiк”. Па пастанове асобай тройкi НКУС БССР ад 8.10.1937 зняволены на 10 гадоў у папраўча-працоўны лагер. Памёр 7.7.1942 ад запалення лёгкiх у месцах зняволення. Рэабiлiтаваны 30.8.1958.

РАМАНОЎСКI Андрэй Цiмафеевiч, н. у 1868 у в. Залюбежжа. Селянiн-аднаасобнiк. Арыштаваны 19.9.1937. Па пастанове асобай тройкi НКУС БССР ад 8.10.1938 зняволены на 10 гадоў у папраўча-працоўны лагер. Рэабiлiтаваны 16.1.1989.

РАМАНОЎСКI  Iван Андрэевiч, н. у 1911 у в. Залюбежжа. Селянiн-аднаасобнiк. Арыш таваны 19.9.1937. Па пастанове асобай тройкi НКУС БССР ад 8.10.1937 зняволены на 8 гадоў у папраўча-працоўны лагер. Рэабiлiта ваны 16.1.1989.

PAMAHOЎCKI  Ягор Андрэевiч, н. у 1908 у в. Залюбежжа. Селянiн-аднаасобнiк. Арыш таваны 19.9.1937. Па пастанове асобай тройкi НКУС БССР ад 8.10.1937 зняволены на 8 гадоў у папраўча-працоўны лагер. Рэабiлiта ваны 16.1.1989.

РУБАIIIЭНКА Ягор Барысавiч, н. у 1871у в. Фядоткава. Беларус. Да арышту жыў у в. Павалiшына, працаваў у калгасе. Па пастанове асобай тройкi НКУС БССР ад 8.10. 1937 зняволены на 10 гадоў у папраўча- працоўны лагер. Далейшы лёс невядомы. Рэа бiлiтаваны 30.8.1958.

СIМАНЕНКА Iван Iосiфавiч, н. у 1874 у в. Залюбежжа. Да арышту займаўся сельскай гаспадаркай. Арыштаваны 19.9.1937. Па пастанове асобай тройкi НКУС БССР ад 8.10. 1937 зняволены на 10 гадоў у папраўча- працоўны лагер. Рэабiлiтаваны 16.1.1989.

СIМБАРТ Пётр Андрэевiч, н. у 1876 у фальварку Хамутова. Да арышту жыў у в. Барыскава. Арыштаваны 8.2.1930. Па па станове тройкi пры ПП АДПУ па БССР ад 14.3.1930 высланы на Поўнач. Рэабiлiтаваны 16.1. 1989.

ХРЫСТАФОРАЎ Ларывон Хрыстафоравiч, н. у 1873 у в. Каралi. Да арышту жыў у г. Лепель. Свяшчэннiк лепельскай царквы. Арыштаваны 25.2.1937. Па пастанове асобай тройкi НКУС БССР ад 25.10.1937 прыгавора ны да расстрэлу. Час, месца пакарання i пахавання невядомыя. Рэабiлiтаваны 16.1. 1989.

ЦВIНЦIК Альберт Iванавiч, н. у 1892 у в. Тапары. Латыш. Да арышту жыў у в. Аль брэхтава, працаваў жывёлаводам у калгасе iмя Горкага. Па пастанове асобай тройкi НКУС ад 13.11.1938 прыгавораны да рас стрэлу. Далейшы лёс невядомы. Рэабiлiтава ны 25.10.1957.

ШАЛАЕЎ Анiкiй Данiлавiч, н. у 1903 на Вiцебшчыне. Да арышту жыў у в. Фядотка ва, працаваў дзесятнiкам дыстанцыi шляху. Арыштаваны 5.4.1931. Па пастанове кaлeгii АДПУ СССР ад 10.5.1932 быў засуджаны, пазней вызвалены з-пад арышту з залiкам тэрмiну папярэдняга зняволення. Рэабiлiта ваны 16.1.1989.

ШЫЛЕНКА Фядот Паўлавiч, н. у в. Даўга бор’е. Беларус. Да арышту працаваў у калгасе iмя Калiнiна. Па пастанове асобай тройкi НКУС БССР ад 25.9.1938 прыгавораны да расстрэлу. Расстраляны 10.10.1938. Месца пахавання невядома. Рэабiлiтаваны 19.11. 1960.

ЮРЭНКА Iгнацiй Цярэнцьевiч, н. у 1882 у в. Антоненкi. Селянiн-аднаасобнiк. Арышта ваны 19.11.1937. Па пастанове асобай тройкi НКУС БССР ад 29.11.1937 зняволены на 10 гадоў у папраўча-працоўны лагер. Рэабiлi таваны 16.1.1989.

***

ШЫЛАЎ Макар Восiпавiч, н. у в. Фiлата ва. Жыў у Pacii ў Томскай вобл. ў в. Мулова. Працаваў у калгасе “Чырвоная Поў нач”. Арыштаваны ў 1937. Расстраляны. Рэабiлiтаваны пасмяротна.